Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

A. D. Xenopol, Istoria Românilor, 1888-1893 - Prima ediție

LOT : 019

A. D. Xenopol, Istoria Românilor, 1888-1893 - Prima ediție

Preţ de pornire 500,00 €
LicitatieLicitația Chipuri și pilde ale istoriei românilor - De la Cantemir la Xenopol - ”Vremea cărturarilor”
Valoare estimativă800 - 1200 €
Dimensiuni23 x 17 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 18
Detalii

A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, Iași, Tipo-Litigrafia H. Goldner, 1888-1893, 6 vol., 623 + 590 + 680 + 660 + 770 + 666 p., cu hărți, planuri și cu o reproducere fotografică a autorului în volumul VI. 

În perioada 1888 – 1893, Alexandru D. Xenopol a tipărit la Iași opera sa fundamentală, Istoria Românilor din Dacia Traiană, având șase volume și totalizând aproape 4000 de pagini. Este prima prezentare sistematizată, analitică și complexă a istoriei românilor, din toate provinciile istorice, începând tratarea problematicii din cele mai vechi timpuri până la unirea din anul 1859. În scopul finalizării acestei sinteze, autorul a realizat cercetări îndelungate în arhive și biblioteci din țară ori din străinătate, publicând diverse studii referitoare mai ales la izvoarele și instituțiile istorice românești.
În cuprinsul cărții surprinde structurile societății românești, dinamica evenimentelor, cauzalitatea și finalitatea acestora. De asemenea, prezintă aspecte fundamentale proprii vieții sociale, economice, politice, administrative, culturale și religioase, definitorii pentru români, descrie categoriile sociale, starea și evoluția țăranilor, meșteșugarilor organizați în bresle, târgoveților, orășenilor sau a marilor proprietari funciari.
Un loc important se acordă structurilor instituționale, proprii statelor românești, cum au fost cele integrate activităților juridice, financiare, școlare, cutumiare, militare, intelectuale.
El a susținut constant caracterul științic al istoriei. Alexandru D. Xenopol a insistat asupra perioadei când a apărut ideea unității naționale în conștiința poporului român. Pornind de la asemenea filosofie, prezintă, în esență, factorii favorabili ce au călăuzit unitatea genezei românești, traversând vremurile și ajungând la oportunitatea unității politice în timpul vieții sale. Academia Română îi recunoștea meritele ştiinţice, iar la 11 martie 1896 îl alegea membru activ al său.
 

Legătură contemporană integral din piele.