Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Copia diplomei de confirmare a statutului boieresc, acordată de principele Transilvaniei, Mihai Apafi I, popei Oprea alias Sasul din Hurez(i), la 21 august 1689

LOT : 099

Copia diplomei de confirmare a statutului boieresc, acordată de principele Transilvaniei, Mihai Apafi I, popei Oprea alias Sasul din Hurez(i), la 21 august 1689

Preţ de pornire 100,00 €
LicitatieLicitația Istoria Românilor - Cărți, imagini, militaria - Partea 1
Valoare estimativă150 - 300 €
Dimensiuni37 x 23 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu200 €

Brand: Licitatia 60
Detalii

Copia diplomei de confirmare a statutului boieresc, acordată de principele Transilvaniei, Mihai Apafi I, popei Oprea alias Sasul din Hurez(i), la 21 august 1689

Prerogativele de care aveau să se bucure Popa Oprea “alias Szaszul de Hurez” și fiii acestuia, Opra et Algya/Aldea (cu urmașii urmașilor lor de ambele sexe), în schimbul prestării serviciilor militare în folosul stăpânirii, ca și ceilalți boieri din cuprinsul cetății Făgărașului, au fost conferite sub forma unui înscris înregistrat la Katona (Cătina), în ziua de 21 august a anului 1689. Actul de față reprezintă copia întocmită la 25 aprilie 1792, a diplomei originale în limba latină scrisă pe pergament, semnată de Michael Apafi, contrasemnată de notarul Stephanus Lézsay și întărită printr-un sigiliu atârnat.
Scutirile și privilegiile nobiliare specifice statutului la care Oprea Sasul era, de fapt, din naștere îndreptățit, au fost dăruite de Principele Transilvaniei la intervenția consilierului intim Georgius Banfi de Losoncz, și în urma recunoașterii loialității și a credincioaselor slujbe pe care făgărășanul ajuns în starea de om simplu, a dat dovadă. Conform unor mărturii aduse, altele decât actele originale (acele litterae boeronales) pierdute în decursul vremurilor, cu referire la dreptul ereditar și linia genealogică a popei Oprea zis Sasul, din localitatea Hurez(i), acesta s-a ridicat mai întâi prin râvna proprie, din condiția defavorabilă ajungând să obțină un loc de slujire ca preot după ritul valah. Principele, prin deplinătatea autorității sale dispune ca acesta și urmașii săi actuali și viitori să fie numărați în rândurile boierimii cu autentică obârșie, și să se bucure de toate libertățile unui statut înnoit, aceleași cu ale celorlalți nobili, după străvechea cutumă, dându-le în folosință deplină și ca proprietate imobiliară (fundum aedificiosum), terenuri atât în Hurezi cât și în vecinătățile altor sate, din comitatul transilvănean Alba (Ravancea și încă o denumire aproape ștearsă), cu toate cele aparținătoare (de la câmpuri arabile, păduri, crânguri, dealuri, la ape curgătoare și lacuri, oricum ar fi ele numite) pentru a le stăpâni pașnic, între fruntariile lor existente, prin scutirea lor de iobăgie și alte servituți, și fără prejudicierea altui drept (salvo alieno jure).
Actul reproduce, la sfârșit, înștiințarea (datată și semnată) notarului Laszay privind promulgarea noii dispoziții princiare în numele și în favoarea pomenitului Popa Opra Szaszul de Hurez, conform străvechiului obicei al locului, frecventa ei expunere în toate cele trei sedii judiciare ale districtului, precum și deplină acceptare a acesteia fără ca cineva dintre nobili să o conteste.
Locus sigilli este evidențiat printr-un cerc mare cu magine ornată geometric, iar sub semnăturile celor doi assessores ai districtului Făgăraș, Ioan (Ioannes) Balaban și Iosif (Iosephus) Gergelly, care specifică și ei, într-o notă, faptul de-a fi respectat cuvânt cu cuvânt, fără omisiune ori adaos, textul original al confirmării rangului boieresc, sunt două peceți rotunde aplicate în ceară.