Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Andrei Baron de Șaguna, Elementele dreptului canonic, 1854

LOT : 082

Andrei Baron de Șaguna, Elementele dreptului canonic, 1854

Preţ de pornire 100,00 €
LicitatieLicitația Între Evul Mediu și Modernitate 1
Valoare estimativă150 - 300 €
Dimensiuni18,4 x 12,3 cm
Starea de conservareBună
Adjudecat cu100 €

Brand: Licitatia 51
Detalii

Elementele dreptului canonic al Bisericii Dreptcredincióse Răsăritene spre Întrebuinţarea Preoţimei, a clerului tînăr şi a Creştinilor. Întocmite prin Andreiu Baron de Şaguna, Episcopul diecezan al Bisericii dreptcredincioase greco-răsăritene din Ardeal, Comendator al Strălucitului Ordine Austriac Leopoldin şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţii Sale Cesaro-regeşti Apostolice, Sibiu, Tipografia diecezană, 1854. XXIII, 183 p. Cu caractere chirilice.

Legătură originală de editură, cu cotor din pergamoid.

BRM IV, 66464.
Cu caractere chirilice. Retipărită în 1855.