Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Copia unei dări de seamă de la isprăvnicia ținutului Soroca, septembrie 1809 + Mărturie pentru căpitanul Gavril Vartic despre Soroca, 10 septembrie 1781

LOT : 161

Copia unei dări de seamă de la isprăvnicia ținutului Soroca, septembrie 1809 + Mărturie pentru căpitanul Gavril Vartic despre Soroca, 10 septembrie 1781

Preţ de pornire 200,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă300 - 600 €
Dimensiuni35,5 x 23,5; 28,3 x 20 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 43
Detalii

Copia unei ample dări de seamă de la isprăvnicia ținutului Soroca, datând din septembrie 1809, semnată de banul Theodor Balș, cu privire la o îndelungată și stufoasă dispută (dizbatere) pe moșiile Vanțina și Cuhureștii de Jos, pe parcursul căreia au fost aduse ca dovezi nu mai puțin de zece zapise emise începând cu anul 1666, de cancelaria domnească. Începe cu relatarea faptului că medelnicerul Ștefan Chirică a adus o înștiințare a cinstitului Divan adresată isprăvniciei, din leat 1809 iunii 27 prin care se poruncea ca aducându-l de față pe Iordache Carpu să se îndatoreze ca fără alte tergiversări, să scoată toate actele pe moșiile menționate din care și el pretinde o parte, și să intre în cercetarea detaliată a pricinii. Iar dacă nici după cercetarea efectuată de ispravnici nu se va stinge litigiul, să li se dea mărturie acestora cu care să meargă la Divan după ce vor fi obținut soroc de judecată. Dezbaterea de la isprăvnicie începe cu invocarea unor legături ereditare și continuă cu evocarea unui lung șir de stăpâniri succesive asupra moșiilor Vanțina și Cuhureștii de Jos, în care se disting nume ca Solomon Contăș, Alexandru Ramandi, mare dregător, membri ai familiei Adam din Iași, Toader și Toma Țepordei, Ioniță Leca ș.a. La finalul dării de seamă se arată că, rezultatul nefiind în mod clar favorabil niciuneia dintre părți din cauza nemulțumirii medelnicerului Ștefan Chirica, ispravnicii le-au întocmit atât lui, cât și lui Iordache Carpu, scrisoarea aceasta, urmând ca pricina să se judece în fața Divanului. În josul ultimei file recto, sub semnătura lui Balș, o notă din 16 februarie 1812: Poslăduindu-să copia aceasta din cuvânt în cuvânt cu ce(a) adevărată mărturie a D(o)m(niilo)rsale ispravnicilor de ținut(ul) Sorocii, s-au aflat întocma(i), Matei Costin clucer.

Mărturie din 10 septembrie 1781 (din vremea lui Constantin Moruzi) pentru căpitanul Gavril Vartic, prin care se adeverește stăpânirea acestuia asupra unei treimi din moșia Vanțina (Vănțâna), Soroca, moștenire de la bunicul lui Vartic, Rughineț, a cărei dijmă a fost strânsă o perioadă îndelungată de către Nicolae Cotcodacu. Martorii răzeși confirmă această stăpânire și sunt pregătiți să dea aceeași mărturie în caz de judecată și pentru buna lor credință semnează și își pun și degetele pe acest act – Grigoraș Aftonii, Mihalache Perciun, Iacov Hagimu. Antohii diaconul a scris mărturia cu zisa lui Aftoni. Pe verso alt text, sus, în care adeverește și Gavril Sahei dascălul ot Parcani proprietatea Varticilor asupra unei treimi din moșia Vanțina, spunând că și el a strâns dijma pentru partea lui Gavril Vartic; mai jos, de o altă mână: înaintea noastră toți aceștia au mărturisit și au dat această mărturie în cari am iscălit și noi, Constantin Sturza ban, Șt(efan) R(acovi)ță. O notă tergală: mărturie de moșia Vanțina / 1781 sept 10.