Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, Histoire de l′Empire Othoman

LOT : 040

Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, Histoire de l′Empire Othoman

Preţ de pornire 1.000,00 €
LicitatieLicitația "Istoria Romanilor" - Mari istorici si operele lor Partea 1
Valoare estimativă1400 - 1800 €
Dimensiuni17 x 11 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu2200 €

Detalii

Demetrius Cantemir, Histoire de l′Empire Othoman, ou se voyent les causes de son aggrandissement et de sa decadence, aves les notes très instructives, Paris, Chez Barois fils, 4 vol., 1743, 366 + 302 + 576 + 568 p.

Exemplarele cuprind ex-librisul unuia din membrii cunoscutei familii de colecționari din Marea Britanie, Eyre of Grove, Anthony (1727-1788).

Legătura este de epocă. Coperțile sunt din carton îmbrăcat în piele, cu cotorul împărțit în șase casete.

Lucrarea care a contribuit la clebritatea europeană a lui Cantemir mai mult decît toate celelalte la un loc este, fără îndoială, Istoria Imperiului Otoman. Redactarea ei s-a în­cheiat în 1716, este însă mult mai greu de afirmat când a fost începută. Desigur, Cantemir a adunat material referitor
la istoria otomană încă înainte de 1710, pe când se afla în capitala imperiului. Nu se ştie însă dacă începuse de pe atunci să scrie lucrarea, sau aceasta a fost realizată în întregime după stabilirea sa în Rusia.
Cartea a fost scrisă tot în limba latină - versiunea aceasta rămînînd pînă azi inedită -, sub titlul "Incrementa atque decrementa aulae othomanicae" (Creşterea şi descreşterea Imperiului Otoman). Deşi, ca majoritatea lucrărilor sale, nepu­blicată în timpul vieţii, ea s-a bucurat de o faimă extraordi­nară după moartea autorului.
Fiul fostului domnitor, Antioh Cantemir, unul din clasicii literaturii ruse şi ambasador al ţarului la Londra şi apoi la Paris, s-a îngrijit de traducerea şi publicarea cărţii în cele două mari capitale europene. A apărut astfel, in 1743, o traducere franceză în doua volume mari si patru volume mici, iar în 1745, una realizată după textul englez. În felul acesta, întreaga lume cultă a Europei putea folosi lucrarea domnitorului mol­dovean într-una din cele trei limbi de mare circulaţie.