Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, Histoire de L′Empire Othoman

LOT : 160

Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, Histoire de L′Empire Othoman

Preţ de pornire 1.200,00 €
LicitatieLicitația "Istoria Romanilor" - Mari istorici si operele lor Partea 2
Valoare estimativă2000 - 3000 €
Dimensiuni26,5 x 21,5 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu3400 €

Detalii

Démétrius Cantemir, Histoire de L′Empire Othoman où se voyent les causes de son aggrandissement et de sa decadence avec des notes très instructives, Paris, Chez Barois fils, 2 vol., 1743, 300p; 389 p. 

Ediția în limba franceză era dedicată contelui de Noailles. Aceasta cuprinde atât prefața traducătorului francez, cât și a autorului.

Exemplarul a făcut parte din biblioteca savantului Ion Cantacuzino (1863-1934), foarte important colecționar de artă și pasionat bibliofil, după cum demonstrează un ex-libris al colecționarului.

Legătura este de epocă, din piele. Cotorul este împărțit în șase casete iar pe coperta principală se află un simbol heraldic în plan central.

Lucrarea care a contribuit la celebritatea europeană a lui Cantemir mai mult decît toate celelalte la un loc este, fără îndoială, "Istoria Imperiului Otoman". Redactarea ei s-a în­cheiat în 1716 , este însă mult mai greu de afirmat când a fost începută. Desigur, Cantemir a adunat material referitor la istoria otomană încă înainte de 1710 , pe când se afla în capitala imperiului. Nu se ştie însă dacă începuse de pe atunci să scrie lucrarea sau aceasta a fost realizată în intregime după stabilirea sa în Rusia.
Cartea a fost scrisă tot în limba latină - versiunea aceasta rămânând până azi inedită, sub titlul "Incrementa atque decrementa aulae othomanicae" (Creşterea şi descreşterea Imperiului Otoman). Ca majoritatea lucrărilor sale, nepu­blicată în timpul vieţii, ea s-a bucurat de o faimă extraordi­nară după moartea autorului.
Fiul fostului domnitor, Antioh Cantemir, unul din clasicii literaturii ruse şi ambasador al ţarului la Londra şi apoi la Paris, s-a îngrijit de traducerea şi publicarea cărţii în cele două mari capitale europene. A apărut astfel, în 1743, o traducere franceză în două volume mari și patru volume mici, realizată după textul englez. In felul acesta, întreaga lume cultă a Europei putea folosi lucrarea domnitorului mol­dovean, într-una din cele trei limbi de mare circulaţie.