Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Hrisov emis în 1804 pentru confirmarea în gradul de postelnicel, ratificat în 1836, semnat de Alexandru Ipsilanti

LOT : 004

Hrisov emis în 1804 pentru confirmarea în gradul de postelnicel, ratificat în 1836, semnat de Alexandru Ipsilanti

Preţ de pornire 400,00 €
LicitatieLicitația Între Evul Mediu și Modernitate 1
Valoare estimativă600 - 1200 €
Dimensiuni31 x 22 cm
Starea de conservareDeteriorată
Adjudecat cu900 €

Brand: Licitatia 51
Detalii

Act din 1804 (confirmarea gradului de postelnicel – mic boier de curte), ratificat în 1836.

Act original, de cancelarie, redactat cu caractere chirilice pe suport manufacturat; cerneală neagră. Intitulația și formula de încheiere, în limba slavonă. Întărit cu semnătura domnitorului (cu negru), două monograme (cu roșu) ale acestuia plus pecete ovală, în chinovar; în interior, două scuturi ovale, alăturate, fără simbolurile heraldice vizibile, ale Moldovei și Munteniei, timbrate de coroană și flancate de secvențele titulaturii domnești, purtând data 1802 (sub scuturi). 

Document pliat, deficient lateral dreapta, din cauza unei rupturi. Cu note tergale.

„Milostiiu bojieiu Io Costandin Alexandru Ipsilanti vvd i gospod(ar) zeml(i) Vlahskoe, fiindcă Dumitrache mehedințean din Craiova au fost așăzat în orânduiala postelniceilor după [cum] ne pliroforisim din cartea domnii sale frat(elui) Alexandru vodă Muruz, i-am dat Do[m]niia mea aceasta domneasca (sic!) noastră carte spre a fi știut că este într-această [orânduială] și să aibă preveleghiul cel obicinuit al scutelii pă drepte bucatele sale dă dijmărit și vinărit după cum sânt și ceilalți postelnicei, i saam receh g[ospo]dv[a] mi. 1804 avg[ust] 20”.

Mai jos, în dreapta – Vel log(o)f(ă)t. Fără semnătură.

Note:

„Făcut după orânduială. Z(a)fiu D(umit)r(u) treti l(o)g(o)f(ă)t”.

„Trecut în arhondologhiia vist(ieriei). Filim. D. treti vist(ierni)c”.

„Trecut în condică. Răducu biv treti log(o)f(ă)t”.

„Comisiia cercetării feților ce li se cuvine îmbunătățirea soartei lor

Ion sîn Dumi(tru) postelnicelu(l) din sud Mehe(e)dinți înfățișându-să (la) această comisie s-au cercetat după orânduială, căruiia drept dovadă i se adeveri aceasta. 1836 mart(ie) 6, orașul Bucureștii. / Lucrător(iul) Comisi(e)i Mihalache Petrescu”.