Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Ludovic Steege, adresă semnată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 1865

LOT : 057

Ludovic Steege, adresă semnată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 1865

Preţ de pornire 400,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă600 - 1200 €
Dimensiuni34,5 x 21,5 cm
Starea de conservareFoarte bună
LOT RETRAS DIN LICITAŢIE CONFORM REGULAMENT

Brand: Licitatia 43
Detalii

Ministrul finanțelor Ludovic Steege îi aduce la cunoștința domnitorului Alexandru Ioan Cuza un raport privind decizia luată în cazul podului Bahna din județul Mehedinți. Acesta fusese arendat lui Ion Popescu pe termen de 21 de luni de la 1 aprilie 1856 până la 1 ianuarie 1858. În urma constatărilor privind venitul din textele de poduri, Ion Popescu a rămas dator statului cu suma de 403 de galbeni. Ministerul Finanțelor a procedat astfel la vanzarea caselor Siței Popescu, consoarta văduvă a arendașului, pentru a-și recupera datoria. Raportul vine în urma adresei înaintate domnitorului de Șița Popescu pentru lămurirea acestei chestiuni. Documentul a fost redactat olograf recto-verso pe o singură filă, purtând la final semnătura ministrului finanțelor Ludovic Steege. Acesta este datat 19 ianuarie 1865. Pe recto-ul filei regăsim semnătura olografă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza care a luat „spre știință” acest raport la data de 20 ianuarie 1865.