Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri, 1853, 3 volume colligate

LOT : 080

Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri, 1853, 3 volume colligate

Preţ de pornire 500,00 €
LicitatieLicitația Între Evul Mediu și Modernitate 1
Valoare estimativă750 - 1500 €
Dimensiuni26 x 20,6 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu900 €

Brand: Licitatia 51
Detalii

Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri, Iași, Tipografia româno-franceză, 1853-1854, 3 volume colligate, 398, 332, 296 p.

Cunoscuta lucrare redactată de istoricul Școlii Ardelene Gheorghe Șincai era republicată la Iași sub patronajul domnitorului Grigore Alexandru Ghica.

Legătură de epocă, din pergamoid cu cotor din piele.

„Opera e demnă de foc, autorul de spânzurătoare.”

Aceasta a fost rezoluţia pusă de cenzura maghiară pe monumentala operă a cărturarului român Gh. Şincai, „Cronica românilor şi a altor neamuri învecinate”.

Operă monumentală, „Hronica românilor…” se întemeiază pe un material informativ uriaș, cuprins în 26 caiete în manuscris. Cules cu metodă și discernământ critic, materialul este ordonat în vederea publicării într-un vast corpus de documente, primul la noi, intitulat ”Memoriile dacoromânilor”, temelia propriu-zisă a Hronicii. Depășind experiența istoriografiei umaniste, dar plecând de la ea, autorul are în vedere un plan amplu și complet: istoria românilor din spațiul intra si extracarpatic, corelată istoriei sud-est europene, începînd cu anul 86 până in zilele sale. În ciuda formei analistice, de tip medieval, Hronica aduce un spirit militant, modern, înscriindu-se în perimetrul istoriografiei luministe. Ea poate fi considerată o lucrare de specialitate, o lucrare strâns ancorată în curentul de idei al timpului, servind celor mai impetuoase aspirații naționale și sociale formulate de mișcarea de redeșteptare națională din Transilvania.

Viața lui Șincai apare închinată unei singure cauze: aceea a neamului său nedreptățit. Eroică și curată, ea se înscrie în cultura română în rândul marilor simboluri.

BRM IV, 66796, 66797, 66798.
Cu alfabet de tranziţie.