Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Hrisov domnesc din 31 martie 1800

LOT : 162

Hrisov domnesc din 31 martie 1800

Preţ de pornire 150,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă250 - 450 €
Dimensiuni33,5 x 22 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu300 €

Brand: Licitatia 43
Detalii

Hrisov domnesc din 31 martie 1800, cu intitulația (în românește) caligrafiată și cu aplicarea în infrapagină a unui sigiliu oval în chinovar, cu însemnele heraldice flancate de acronimul domnesc iar sub stemă data 1799; alături, avizul vel logofătului; pe verso-ul foii, în dreapta jos mențiunea: Asămine di pi condică / Mateiu condicar. Prezenta carte domnească reiterează prevederile înscrise în mai vechile coduri de legi, potrivit cărora rădiurile (pădurile tinere), dumbrăvile și codrii merei (păduri de mare întindere) sunt apărate de proprietarii moșiilor, fiind interzisă tăierea lor, astfel că Domnul i se adresează boieriului nostru Dumitrachi Meleghi vornic de poartă și omului pe care-l va avea rânduit ca purtător de grijă asupra jumătății lui din satul Cuhureștii de Sus de la ținutul Sorocii să fie volnici a apăra pădurile din cuprinsul acelei părți de moșie, să nu să tai de cătră nimini alții fără de învoiala stăpânului moșií, cu excepția copacilor căzuți la pământ și a copacilor de fag; dar nimănui totuși nu i se îngăduie a lua lemn pentru foc fără a da zeciuială. Iar cine va îndrăzni și va tăia orice fel de cherestea pentru negoț sau pentru ei înșiși fără a se învoi cu stăpânul moșiei și fără a plăti zeciuială, se poruncește dumnealor ispravnicilor de Soroca ca de la unii ca aceia, oricine ar fi, să ia îndată dijma obișnuită după hotărârea condicii, dând și mână de ajutor vechilului moșiei, spre a stăpâni și apăra dumbrăvile, rădiurile și codrii merei de pe numita moșie întocmai cum se hotărăște, priveghiind ca să nu să asupriască mai mult piste hotărârea posturilor. L(eat) 1800 mart(ie) 31. (Procit(ah) vel log(o)f(ă)t).