Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Ion Creangă, Abecedar, 1874, piesă foarte rară

LOT : 080

Ion Creangă, Abecedar, 1874, piesă foarte rară

Preţ de pornire 3.000,00 €
LicitatieLicitația Capodopere Literare
Valoare estimativă5000 - 8000 €
Dimensiuni22,5 x 15,5 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu9500 €

Detalii

Ion Creangă, Metodă nouă de scriere și cetire pentru usul clasei I primară, edițiunea a opta corectată și adăugită, Iași, Tipografia H. Goldner, 1874, 76 p.

Pe verso-ul paginii de gardă se află semnătura olografă a lui Ion Creangă.

Ion Creangă (1837-1889) este cunoscut mai ales datorită fabuloaselor ″Amintiri din copilărie″ și a ″Povestirilor″ care i-au asigurat un binemeritat loc în Societatea Junimea patronată de Titu Maiorescu, precum și în posteritate.

După terminarea școlii la Humulești și Broșteni, urmează cursurile Seminarului teologic ortodox ″Veniamin Costachi″ din Iași, apoi pe cele ale Școlii preparandale de la Trei Ierarhi unde l-a întâlnit pe Titu Maiorescu care i-a fost profesor. Asemenea lui Mihai Eminescu, Creangă îi datorează lui Maiorescu nu doar numirea ca învățător la Iași, ci și sprijinuil în a scrie și a publica. Pe Mihai Eminescu, de care l-a legat o veritabilă prietenie toată viața, l-a cunoscut când acesta era revizor școlar.

Memorialiștii Junimii îi recunosc toți lui Creangă talentul deosebit de povestitor, umorul genuin și plăcerea de a relata anecdote licențioase, mult apreciate de participanții la întâlnirile societății.

Ion Creangă a realizat patru manuale școlare dintre care cel mai cunoscut este Abecedarul de față, scris alături de institutorii C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, V. Receanu și A. Simionescu.

Exemplarul face parte din ediția a opta și a fost foarte apreciat în epocă, în primul rând de Ministerul Instrucțiunii Publice și Cultelor care l-a aprobat și difuzat în școli. Prima ediție a Abecedarului apărea în 1868. Până în 1893 apăreau 23 de ediții, ceea ce demonstrează caracterul modern al lucrării și valoarea sa.

Prima încercare a lui Creaangă de a publica Abecedarul se leagă tot de Societatea Junimea care a acceptat, la propunerea lui Maiorescu, publicarea lui. Greutățile au apărut la tipografie, deoarece tiparnița Junimii nu dispunea de corpul special de literă caligrafică necesară ilustrării unor fragmente. În aceste condiții, Junimea și Creangă s-au adresat Societății pentru învățătura poporului român de la Iași, care dispunea de cele necesare și care a acceptat să tipărească lucrarea. Primele două ediții au apărut în aceste condiții.

Nu se cunosc date exacte despre tirajele edițiilor. Doar despre ediția a cincea, aceea din 1871, se știe că a avut 36.000 de exemplare. Până în 1889 se tipăriseră aproximativ 500.000 de exemplare din Abecedar, ceea ce i-a asigurat lui Creangă venituri substanțiale din drepturi de autor.

Abecedarul este împărțit în trei părți, astfel: prima parte, compusă din 23 de lecții, era destinată învățării literelor mici ale alfabetului; partea a doua, compusă la început, în primele ediții, din 18 lecții, era legată de învățarea literelor mari, semnelor de punctuație și primelor noțiuni de gramatică; partea a treia era alcătuită din bucăți destinate exersării citirii. La sfârșit era adăugată o parte alcătuită din rugăciuni și tabele aritmetice (adunare, scădere, înmulțire, împărțire). Pe parcursul edițiilor, Creangă a introdus unele dintre povestirile publicate de el, cum ar fi, de exemplu, nuvela ″Ursul păcălit de vulpe″.