Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Licitația de carte rară, manuscrise și icoane românești

Licitația de carte rară, manuscrise și icoane românești

LICITAȚIA
ZIUA, 29 Mai 2024, ORA 19:00  
Sediul Historic - Str. Mircea Vulcănescu, nr.5, sector 1, Bucureşti  

Comision 20%


NUMĂR LOTURI
120 Loturi

 


PROGRAM EXPOZIȚIE 
Sediul Historic - Str. Mircea Vulcănescu, nr.5, sector 1, Bucureşti, Luni - Vineri 10.30 - 18.00


Licitația ” Carte veche și icoane românești”
 

Licitația ” Carte veche și icoane românești”
Dacă definitorie pentru spațiul românesc în istorie a fost oscilația între est și vest, atunci licitația "Carte veche, manuscrise și icoane românești" propune o serie de loturi ce materializează acest trecut. Alegerea între cei doi poli reprezintă o dihotomie ce se întinde până în secolul al XIV-lea. Românii împărtășeau cu vestul legături etnice, lingvistice și istorice prin latinitate. Confruntați cu înaintarea musulmană, identitatea europeană creștină a venit drept răspuns. Religia și cultura cunoscute din Bizanț, împreună cu suzeranitatea otomană, au însemnat apropierea de estul ortodox, o identitate ce avea să asigure supraviețuirea într-un climat neprielnic. Casa de Licitații Historic vă invită să descoperiți acest balans identitar, pus în lumină de cărți bisericești și icoane, manuscrise, obiecte de cult cu încărcătură istorică și spirituală, dintre care se remarcă un Tetraevangheliar de la finalul secolului al XV-lea.

123 LOTURI

Set Descending Direction
Shop By
Filter by Brand
 1. LOT001
  Cornelio Musso, Delle prediche quadragesimale (Predici pentru Postul Mare), 1588
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 2. LOT003
  Francesco Mantica, Tratat de drept civil despre interpretarea chestiunilor testamentare, 1604
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 3. LOT004
  Iacobi Menochii, Excelența Sa Ivris de Papiensis, 1606
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 4. LOT005
  Eusebiu din Cezareea, Polihroniu din Apamea, Mihail Psellos, Exegeze, 1617
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 5. LOT006
  Theophylacti, Arhiepiscopii Bulgariei, 1617
  Preţ de pornire 300,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 6. LOT007
  Plutarh, Viețile paralele ale bărbaților iluștri greci și romani, 1617
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 7. LOT008
  Culegere de decizii judecătorești notabile efectuate la Curtea Parlamentului din Paris, 1618
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 8. LOT009
  Sancti Bernardi, Opera omnia, 1640
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 9. LOT010
  Henrico Caterino Davila, Istoria războaielor civile din Franța, 1641
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 10. LOT011
  Adolphus Brachelius, Istoriile timpului nostru, 1655
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 11. LOT013
  Georgio Gobato, Operum Moralium, trei tomuri, 1681
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 12. LOT014
  Evanghelie (română), București, 1682 - Piesa extrem de rară
  Preţ de pornire 3.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 13. LOT015
  Apostol, (română), București, 1683 - Piesă extrem de rară
  Preţ de pornire 2.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 14. LOT016
  Biblia Sacra Vulgata, 1684
  Preţ de pornire 300,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 15. LOT017
  Cornelis Schrevel, Lexicon greco-latin și latin-grec, 1687
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 16. LOT018
  Evanghelie greco-română, București, 1693 - Antim Ivireanul - Piesă rară
  Preţ de pornire 3.500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 17. LOT019
  Evanghelia Română, Snagov, 1697 - Antim Ivireanul - Piesă rară
  Preţ de pornire 1.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 18. LOT020
  Mineiul lunii ianuarie, Buzău, 1698, în slavonă și română - Piesă extrem de rară
  Preţ de pornire 700,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 19. LOT021
  Mineiul lunii mai, (slavonă și română), Buzău, 1698 - Piesă extrem de rară
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 20. LOT023
  Cristoph Cellarius, Breviar al istoriei romane, 1698, cu ex-librisul lui Dimitrie Ghica
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 21. LOT024
  Kyriakodromion (română). Bălgrad, 1699 - Piesă rară
  Preţ de pornire 3.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 22. LOT025
  Cântece devoționale compuse de Sf. Ioan al Crucii (oprită)
  Preţ de pornire 50,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 23. LOT027
  Antim Ivireanul - Slujba sfințirii Bisericii și explicarea ei, București, 1703, în greacă
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 24. LOT030
  August Pfeiffer. Critica sacra de Sacri Codicis partitione, 1721
  Preţ de pornire 50,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 25. LOT031
  Nicolae Mavrocordat, Peri kathekonton biblos, 1722 - Piesă rară
  Preţ de pornire 800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 26. LOT033
  Geografia veche și nouă, Veneția, 1728
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 27. LOT034
  Albertus Steffan, Sunetul trâmbiței îndemnând și stârnind pe drepți și pe păcătoși, 1720
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 28. LOT035
  Triod (română), Râmnic, 1731
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 29. LOT036
  Liturghier (română), București, 1741
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 30. LOT037
  Apostol, Buzău, 1743
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 31. LOT038
  M. l'Abbé des Fontaines, Les oeuvres de Virgile, 1743, patru tomuri
  Preţ de pornire 300,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 32. LOT039
  Triod, Iași, 1747
  Preţ de pornire 800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 33. LOT040
  Johannes Leusden, Noul Testament, 1750, volum din patrimoniul fam. Ghica
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 34. LOT041
  Thomas Morell, Tezaur de poezii grecești, 1762
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 35. LOT044
  Cazanii, București, 1768
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 36. LOT045
  Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, București, 1775
  Preţ de pornire 900,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 37. LOT046
  Mineiul lunii februarie, Râmnic, 1779
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 38. LOT047
  Mineiul lunii iunie, Râmnic, 1780
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 39. LOT048
  Triod, Râmnic, 1782
  Preţ de pornire 800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 40. LOT049
  Octoih și Slujbele sfinților de obște (română), Blaj, 1792
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 41. LOT050
  Evanghelie (română), Râmnic, 1794
  Preţ de pornire 2.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 42. LOT051
  Apostol, Râmnic, 1794
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 43. LOT054
  Pomelnic al unui Schit din Argeș - sec XIX - Piesă rară
  Preţ de pornire 2.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 44. LOT055
  Manuscris de muzică psaltică (română), 1839
  Preţ de pornire 300,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 45. LOT056
  Sbornic slavon, Lvov, 1793-98
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 46. LOT057
  Minei pe luna mai, Buda, 1804
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 47. LOT058
  Minei Buda, 1804
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 48. LOT059
  Petru Maior, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morți, colligat cu Didahii, 1809
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 49. LOT060
  Octoih, Buda, 1811
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 50. LOT061
  The Works of Jonathan Swift, 1814, 19 volume
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 51. LOT062
  Noul Testament, Sankt Petersburg, 1817
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 52. LOT063
  Strastnic, Blaj, 1817
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 53. LOT064
  Santillane, The Adventures of Gil Blas, 1819, trei volume
  Preţ de pornire 150,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 54. LOT065
  Macarie Ieromonahul, Irmologhion sau Catavasier Musicesc, [Viena], 1823
  Preţ de pornire 150,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 55. LOT066
  Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Mn. Neamț, 1825 - Piesă rară
  Preţ de pornire 2.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 56. LOT067
  Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul, Cuvinte puține oarecare, București, 1826
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 57. LOT068
  Macarie Ieromonah, Antologhie, tomul al II-lea, București, 1827
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 58. LOT069
  Ceasoslov (română), Sibiu, 1829
  Preţ de pornire 150,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 59. LOT070
  Slujba Cuviosului Dimitrie cel Nou, 1832, colligat cu Slujba Sfintei Fecioare Filofteia, 1831
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 60. LOT071
  Ceasoslov (română), Mănăstirea Neamț, 1835
  Preţ de pornire 1.200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 61. LOT073
  Samuil Micu Klein, Teologie dogmatică și moralicească, Blaj, 1801
  Preţ de pornire 300,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 62. LOT074
  Samuil Micu Klein, Propovedanii la îngroparea oamenilor morți, 1842
  Preţ de pornire 300,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 63. LOT075
  Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, 1843 - Piesă rară
  Preţ de pornire 700,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 64. LOT076
  Ștefan Vasile, Oglinda înțelepciunii, 1843
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 65. LOT077
  A. T. Laurian, Nicolae Bălcescu, Magazin istoric pentru Dacia, 1845-1846, trei tomuri colligate
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 66. LOT078
  Eufrosin Poteca, Obiceiurile israelitilor și ale creștinilor, 1845
  Preţ de pornire 150,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 67. LOT079
  Istorie bisericească pre scurt, București, 1845
  Preţ de pornire 150,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 68. LOT080
  Medicina practică, 1849
  Preţ de pornire 150,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 69. LOT081
  Neophyte Rilski, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, 1853
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 70. LOT082
  Biblia de la Buzău, cinci volume, 1854-1856
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 71. LOT083
  Aloisiu Grynaeus, Biblia Mică, 1858
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 72. LOT084
  A. Esquiros, G. Cuvier, L'Angleterre avant les hommes. Quinzième Déluge, 1864
  Preţ de pornire 50,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 73. LOT085
  Trei volume de muzică psaltică, 1887 - 1922
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 74. LOT086
  I. Bianu, Psaltirea scheiană, tomul I, 1889
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 75. LOT088
  Franz Joseph Sulzer, Istoria Daciei transalpine, trei volume, 1781-1782
  Preţ de pornire 3.200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 76. LOT089
  Petru Movilă, Catehismul sau Mărturisirea credinței, 1743
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 77. LOT090
  Neofit monahul, Înfruntarea jidovilor, Iași, 1803
  Preţ de pornire 300,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 78. LOT091
  Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, icoană românească, sfârșitul secolului al XVIII-lea
  Preţ de pornire 450,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 79. LOT092
  Sfântul Ierarh Nicolae tronând, icoană post-brâncovenească, jumătatea secolului al XVIII-lea
  Preţ de pornire 1.800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 80. LOT093
  Icoana Sfântului Ierarh Nicolae, cu ferecătură, finalul secolul al XIX-lea
  Preţ de pornire 250,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 81. LOT094
  Arhiepiscopul Alexandru și Mucenița Antonina, icoană rusească cu ferecătură, sec. XIX
  Preţ de pornire 800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 82. LOT095
  Născătoarea de Dumnezeu Hodighitria, icoană rusească cu ferecătură, secolul XIX
  Preţ de pornire 800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 83. LOT096
  Învierea lui Hristos, icoană românească, tempera pe lemn, sec. XIX
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 84. LOT097
  Schimbarea la Față, icoană din Transilvania de Sud, tempera pe lemn, începutul sec. XIX
  Preţ de pornire 500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 85. LOT098
  Cei patru Prooroci, patru icoane pe lemn, începutul sec. al XIX-lea, Transilvania de Sud
  Preţ de pornire 1.200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 86. LOT100
  Coborârea de pe cruce și punerea în mormânt, icoană maramureșeană, tempera pe lemn, sec. XIX
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 87. LOT101
  Sfinții Apostoli, tempera și foiță de aur pe lemn, două icoane rusești, începutul sec. XIX
  Preţ de pornire 1.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 88. LOT102
  Sfântul Vasile cel Mare, icoană, tempera pe lemn, sec. XIX
  Preţ de pornire 50,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 89. LOT103
  Răstignirea Domnului, icoană în patru scene, tempera pe lemn, jumătatea sec. XIX
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 90. LOT105
  Sfântul Ierarh Nicolae, icoană românească, tempera pe lemn, sec. XIX
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 91. LOT106
  Născătoarea de Dumnezeu cu Pruncul, icoană maramureșeană pe sticlă, sec. XIX
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 92. LOT107
  Sfinții Împărați Constantin și Elena, icoană cu ferecătură din argint, secolul al XIX-lea
  Preţ de pornire 700,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 93. LOT112
  Icoană împărătească Răstignirea Domnului, tempera pe lemn, 1866
  Preţ de pornire 3.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 94. LOT113
  Drapelul de mitropolit primat al lui Ghenadie Petrescu, 1893
  Preţ de pornire 2.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 95. LOT114
  Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan, icoană românească, tempera pe lemn, sec. XX
  Preţ de pornire 100,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 96. LOT115
  Încoronarea Născătoarei de Dumnezeu, icoană transilvăneană, începutul sec. XX
  Preţ de pornire 1.500,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 97. LOT116
  Nașterea Mântuitorului, icoană din tesere de sidef, gravată, sec. al XIX-lea
  Preţ de pornire 800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 98. LOT117
  Iisus Hristos Pantocrator, icoană pe lemn, Serbia, începutul secolului al XVI-lea
  Preţ de pornire 1.800,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 99. LOT120
  Icoana Madonnei din Cambrai, ulei pe lemn, secolul XVIII
  Preţ de pornire 2.000,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 100. LOT121
  Pristolnic din marmură
  Preţ de pornire 200,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 101. LOT122
  Născătoarea de Dumnezeu cu Pruncul, medalion din argint
  Preţ de pornire 180,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE
 102. LOT123
  Crucificarea lui Hristos, sculptură în lemn, sec. XVII
  Preţ de pornire 400,00 €
  PLASEAZA OFERTA PRE LICITATIE

123 LOTURI

Set Descending Direction