Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Manuscris religios miscelaneu, sec. XVIII și XIX

LOT : 117

Manuscris religios miscelaneu, sec. XVIII și XIX

Preţ de pornire 150,00 €
LicitatieLicitația Ferestre către suflet
Valoare estimativă250 - 450 €
Dimensiuni20,5 x 17,5 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu150 €

Brand: Licitatia 37
Detalii

Manuscris religios miscelaneu, sec. XVIII și XIX, format in quarto (20 cm); 1 f., f. 24-43, 1 f., f. 23, 4 f.; ms. 1 cu 18 R; ms. 2 cu 15 R; ms. 3 cu 23 R pe pagina completă.; oglinda textului între 16 x 12 și 18 x 14 cm. Este vorba în total de 26 de file completate cu text manuscris în limbile slavonă (cu influențe rusești și românești) și română. Manuscrisul principal în slavona rusă, de secol XVIII, redactat cu semiunciale mari, rotunjite, este lacunar. Ocupă primele 20 de file, fiind numerotat cu greșeli. Începe cu textul unui tropar, glas 4, scris pe o filă nenumerotată, r-v, cu cerneală neagră și roșie; troparul se deschide cu o inițială roșie înflorată (inițiala primului verset fiind de asemenea roșie), sub un frontispiciu fitomorf  desenat în peniță (cu negru) și ia sfârșit cu un cap de heruvim, urmat mai jos de un crai nou și un soare, ambele cu trăsături umane (desenate cu roșu); după colontitlul în formă abreviată,  troparul făcea parte dintr-un grup de rugăciuni închinate Născătoarei de Dumnezeu. Manuscrisul continuă în același stil, cu aceeași grafie, direct cu secvența f. 24-50 (i.e. 43), ce cuprinde textul unui canon de rugăciune în caz de boală; între f. 25 și 26, în partea de jos a muchiei, un fragment de filă cu același scris, completată în aceeași manieră îngrijită, cu o sedealnă a glasului al doilea. Textul acestui grupaj continuă, conform colontitlurilor, cu un canon de rugăciune către toți sfinții, încheiat la f. cu slovocifra 48. Urmează canonul către Sf. Ier. Nicolae, care începe sub o bordură cu linii în zig-zag și puncte (cu negru), scris de aceeași mână pe ultimele două foi ale acestui manuscris. Aici se termină textul de secol XVIII.  Vin la rând două texte cu rugăciuni, scrise cu unciale pe 2 file din hârtie lucioasă, completate la secol XIX, de doi copiști diferiți, primul text, o stihiră, glas 6, din canonul Sf. Nicolae scrisă (probabil cu intenția de a completa textul fragmentar de mai înainte) cu cerneală albastră, pe prima filă r, nenumerotată, a acestei secvențe; pe fila următoare verso, numerotată pe r, în dreapta jos, cu slovocifra 23, se află (conform titlului caligrafiat cu roșu și negru) primele rânduri din canonul de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (troparul glasului al 4-lea). Semiunciale drepte, rânduri spațiate. Ultimele 4 foi ale miscelaneului, dintr-un sort mai gros, cuprind, de-a lungul primelor 3 file, un text unitar, în limba română, cu caractere chirilice, neterminat însă, intitulat "Cazanii la oameni morți și la cuconi mici morți" (slove de rând cu ușoară înclinație spre dreapta, cereneală neagră); ultima filă din acest grup conține un fragment de rugăciune fără început și sfârșit, cu semiunciale, într-o grafie lipsită de stil (caractere inegale); apreciem ca fiind tot de secol XIX.

Corpul miscelaneului se prezintă în stare satisfăcătoare. În prima parte suportul este pătat lateral, cu patină vulgară și urme ale migrării unui front de apă, ca spre sfârșit foile să fie copleșite de impurități, cu îndoituri și margini zdrențuite. Cele două foi lucioase au pete mari de grăsime. Ultimele 4 foi ale suportului gros, poros, sunt îmbrunite, cu remarginații.

Legătura miscelaneului este contemporană, în mucava cu învelitoare din hârtie policromă marmorată, în tonuri de albastru și roșu, cu accente albe. Forzațuri duble, bej. Stare foarte bună.