Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, 1812

LOT : 120

Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, 1812

Preţ de pornire 500,00 €
LicitatieLicitația "Istoria Romanilor" - Mari istorici si operele lor Partea 2
Valoare estimativă800 - 1500 €
Dimensiuni23 x 19 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu1300 €

Detalii

Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, prima ediție, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești din Pesta, 1812,  248 p.

Opera istorică principală a lui Petru Maior este „Istoria pentru începutul românilor în Dacia” (Buda, 1812), care se deschide cu cuvintele: „Anevoie este a nu grăi adevărul”. Lucrarea are 25 de capitole, în întregul ei, este o expunere critică şi polemică a istoriei poporului român. În primele capitole autorul tratează despre colonizarea Daciei cu colonişti romani, despre originea latină a poporului român şi, nu în ultimul rând, despre continuitatea elementului roman în Dacia după retragerea aureliană. Autorul susţine cu argumente de ordin istoric, demografic și lingvistic ideea originii pur romane a poporului român, neglijând în mod intenționat contribuția dacilor. Ultimele patru capitole tratează situaţia românilor de dincolo de Dunăre până la venirea otomanilor.
Lucrarea are două anexe filologice: „Disertaţiune pentru începutul limbei românesci” şi „Disertaţiune pentru literatura cea vechie a românilor”.
Documentata istorie a lui Petru Maior răspunde părerilor istoricilor străini, cum sunt istoricii austrieci: Franz Sulzer, J.K.Eder, J.Ch.von Engel şi B.Kopitar, care contestau continuitatea românilor în fosta provincie romană Dacia. Pentru exponenţii Şcolii Ardelene, istoria şi lingvistica sunt modelatoare de conştiinţe, baze de necontestat în obţinerea drepturilor românilor din Transilvania.
 

Legătură de epocă, din piele, cotorul onamentat cu aur. Foarte rară în starea aceasta de conservare.