Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Scrisoare pe 12 pagini, D. A. Sturdza către regele Carol I, 1901

LOT : 168

Scrisoare pe 12 pagini, D. A. Sturdza către regele Carol I, 1901

Preţ de pornire 300,00 €
LicitatieLicitația "Istoria Romanilor" - Mari istorici si operele lor Partea 2
Valoare estimativă500 - 800 €
Dimensiuni23 x 18 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat post licitatie cu500 €

Detalii

 

Scrisoare semnată olograf de Dimitrie Sturza, adresată domnitorului Carol I, datată Castelul  Peleș. 15/28 august 1901 

Tema generală:  diplomația româno-austro-ungară legată de problema Dunării și discuțiile purtate înainte de reînnoirea tratatului româno-austro-ungar în  aprilie 1902, care conține o clauză de valabilitate pe incă 3 ani.

Scrisoarea conține redarea discuțiilor și tratativelor purtate de Sturza, în calitate de reprezentant al Ministerului Afacerilor Străine (al cărui ministru a fost) și de diplomat cu Immediatrecht la regele Carol I.

Actul conține date confidențiale, redând tratativele purtate de contele Goluchowski cu Sturza, care prezintă regelui Carol I o dare de seamă amănunțită. Complicațiile, referitoare la trei mari probleme dezbătute : rolul  României în Alianța celor Trei Mari Puteri (Germania, Austro-Ungaria și Italia),  Comisia Europeană a Dunării și posibila extindere a Bulgariei către Sud cu respectivele consecințe, decurg din Conferința Marilor Puteri de la Londra (februarie-martie 1883), întâlnire amintită în scrisoarea de față, la care reprezentantul României a refuzat să participle și care s-a încheiat cu semnarea unui tratat, potrivit căruia mandatul Comisiei Europene a Dunării (C.E.D.) era prelungit pe o perioadă de 21 de ani, iar România pierdea dreptul riveran.Guvernul român înaintează un protest Puterilor Europene, anunțând că nu va respecta deciziile de la Londra. Sunt menționate eforturile diplomatice ale domnului Beldiman, consolidarea fortului de la Cernavodă,lucrările de reglementare a cursului fluviului Prut. România își cere dreptul de a participa cu locuri și cu drept de vot la Conferința de la Londra în vederea reglării chestiunii controlului în regiunea Porțile de Fier. Contele Goluchowski explică faptul că statul roman a pierdut aceste drepturi în urma unor neînțelegeri, care ar putea fi reglementate prin schimbarea compnenței Comisiei de Control. Ar fi de dorit ca aceasta să fie alcătuită din delegați ai fiecăreia dintre Marile Puteri Dunărene, ai fiecăruia dintre  cele trei state cu ieșire la Dunăre și a unui delegate al Comisiei Dunărene.