Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Tănase Meleghi, scrisoare domnească, 2 noiembrie 1757

LOT : 002

Tănase Meleghi, scrisoare domnească, 2 noiembrie 1757

Preţ de pornire 200,00 €
LicitatieLicitația Artă sacră și carte veche
Valoare estimativă300 - 600 €
Dimensiuni28,5 x 20,5 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 46
Detalii

Scrisoare (carte) domnească din 2 noiembrie 1757 (leat 7165 noemv(rii) 2), cu pecete octogonală în chinovar, purtând acronimul voievodului Constantin Mihail Cehan Racoviță în jurul unui scut oval cu simbolurile heraldice unite, ale Țării Românești și Moldovei. Se face știre cu această carte pentru boierul Tănase Meleghi că acesta, fiind mereu în slujba curții (ca vornic de poartă), are dreptul de-a lua în slujbă un om striin pentru nevoile casei sale, pentru care Domnul îl scutește pe vornic de orice bir, ca să fie în pace de toate dările și angăriile. Tănase Meleghi are datoria să-l ducă pe acest om la Marele vistier pentru a-i da acestuia pecete pe față ca să fie cunoscut dentr-alți lăcuitori. Constantin Racoviță cere boierilor și slujitorilor care vor umbla cu diverse însărcinări în acel ținut unde va fi ședere vornicului Tănase Meleghi, ca văzând această carte să dea pace acelui om striin; tot astfel, nici țăranii locului nu au a-l învălui cu nimic, amestecându-l în treburile lor, căci cine va stârni pricină neținând cont de acest act, vor fi de mare certare, și într-alt chipu nu va fi. Redactat în limba română (cu intitulația în limba slavonă) pe o singură filă, recto, cu tuș negru, caractere chirilice, grafie clară, ordonată, de cancelarie. În dreapta jos. Procita(ch’) vel Vist(ier).

Tănase Meleghi, scrisoare domnească, 2 noiembrie 1757