Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Album fotografic, 65 de fotografii, piesă extrem de rară

LOT : 200

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Album fotografic, 65 de fotografii, piesă extrem de rară

Preţ de pornire 25.000,00 €
LicitatieLicitația Romania Regală Partea II
Valoare estimativă30000 - 44000 €
Dimensiuni16,5 x 23; 11,5 x 16,5 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 16
Detalii

Album fotografic realizat cu ocazia vizitei familiei regale la Iași care a avut loc în 1904. Fotografii după clișee uscate cu gelatină, ce au fost realizate de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași.

Albumul este format din 42 de fotografii format mic și 23 de fotografii în format mare. Dintre cele 65 de fotografii, doar 64 au fost numerotate, una singură este nenumerotată.

Albumul a făcut parte din colecția lui N.A. Bogdan, dovadă o face ștampila ex-libris pe care o întâlnim pe unele cartoane.

Anul 1904 a reprezentat un moment de o reală însemnătate pentru locuitorii orașului Iași, deoarece acesta marca câteva evenimente comemorative pentru istoria iașilor. În 1904 se împlineau 400 de ani de la trecerea în eternitate a domnitorului moldovean Ștefan Cel Mare, 100 de ani de înființarea seminarului de la Socola și momentul în care au fost finalizate lucrărilor de restaurare a două dintre cele mai importante edificii ale orașului Iași. Primarul orașului Iași Constantin B. Pennescu, hotărâse organizarea unor serbări locale cu prilejul comemorării acestor eveniment istorice însemnate la care au fost invitați membrii familiei regale și princiare.

Pe 1 Octombrie familia regală, în frunte cu regele Carol I și regina Elisabeta, ajungea la Iași, fiind însoțiți și de principele moștenitor Ferdinand și principesa Maria, dar și de cei doi copii ai cuplului princiar, prințul Carol și prințesa Elisabeta. Trecuseră 7 ani de zile de când familia regală nu mai vizitase Iașul, fapt ce a constituit un prilej de bucurie pentru locuitorii orașului, care i-au întâmpinat cu mult entuziasm.

A fost organziat  un dineu special în cinstea vizitei familie regale, la care au luat parte alături de oficialitățile locale ale Iașilor, membrii ai guvernului, reprezentanți a tuturor partidelor politice și invitați de seamă precum prințul Wilhelm de Hohenzollern, fratele cel mare al regelui Ferdinand, principele Serghei Dimitrievici Urusov [Urussof/Ouroussoff], la acea vreme guvernatorul Basarabiei, fiind trimisul special al Majestății Sale Nicolae al II-lea Împăratul Rusiei, generalul Wanka trimisul special al împăratului Austriei Franz Josef. La acest dineu regele Carol I ținut a ținut următoarea cuvântare :

Am venit cu atâta mai mare bucurie împreună cu Regina și Membrii familiei Mele în mijlocul domniilor-voastre, cu cât a trecut multă vreme de când nu am fost în a doua Mea Capitală. Primirea strălucită și plină de căldură, care Ne-a întâmpinat în acest vechi scaun domnesc, Îmi dovedește din nou cât de adâncă este credința iubiților Mei Ieșeni pentu Noi. Strigătile lor entuziaste au găsit un puternic răsunet în inimile Noastre și viu mișcat, mulțumim pentru atâta dragoste. Având toată dorința ca Iașul, acest centru cultural, să se desvolte încă mai mult și ca vieață sa comercială să iea un avânt mai însemnat, închin paharul Meu în sănătatea cetățenilor și în prosperitatea acestui frumos oraș”.

Primele zile ale serbărilor au fost dedicate inaugurării edificiilor locale, care s-au aflat în ultimele decenii în centrul unor ample lucrări de restaurare, ale cărui inițiator fusese regele Carol I. La recomandarea renumitului arhitect Viollet-le-Duc, principele Carol îi solicită serviciile arhitectului francez Andre Lecomte de Nouy pentru a conduce lucrările de restaurarea a unor edificii de o mare însemnătate pentru țară. Lecomte de Nouy sosește în Principatele Unite în 1875, iar prima lucrare pe care arhitectul francez o primește o reprezintă Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeș, regele având intenția de a transforma întreg ansamblul în necropolă regală. Procedeele și metodele lui Lecomte de Nouy au fost puternic contestate în epocă, datorită faptului că edificiile supuse restaurării, erau mai degrabă refăcute decât restaurate, acesta aducându-și propria contribuție inovatoare, ceea ce ducea la pierderea substanței arhitecturale a epocii, dar și a autenticității monumentelor. Chiar și așa, fiind unul dintre cei mai capabili arhitecți care se aflau în țară, Lecomte de Nouy va fi solicitat de către Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice să conducă și ale proiecte, ceea ce îl va determina pe acesta să rămână pentru o perioadă mai îndelungată și să își întemeieze propriul birou de arhitectură. Printre cele mai importante lucrări pe care acestea le-a condus se numără: Biserica Mănăstirii Curtea de Argeș, Biserica Trei Ierarhi din Iași, Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, Sfântul Dimitru din Craiova, Mitropolia de la Târgoviște

Proiectul lucrării de restaurare a bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Iași a fost aprobat în 1884 de către Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice. Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași era cel mai vechi edificiu al orașului Iași, fiind ctitorită de Ștefan în 1492. Aceasta suferise de-a lungul timpului grave deteriorări provocate de cutremure și incendii, dar și lucrări de reabilitare care s-au soldat cu adăugarea unor anexe edificiului inițial. Lucrările lui Lecomte de Nouy au început prin demolarea adausourilor ulterioare. Dată fiind stare de degradare a edificiului, arhitectul francez a hotărât demolarea întregului ansamblu și construirea unui edificiu nou, care să fie o reproducere a bisericii inițiale. După demolarea întregului ansamblu, prin 1888 a început construirea bisercii efective, care s-a finalizat în 1904. În prezența familiei regale, pe 2 Octombrie 1904 a avut loc ceremonia de sfințire a noii bisericii Sf. Nicolae Domnesc.

Biserica Sf. Nicolae Domnesc nu a fost singurul edicificiu din vechea capitală a Moldovei care a fost supusă unor lucări de restaurare. Lui Andre Lecomte de Nouy i-a fost încredințat și proiectul de restaurare a bisercii Sfinții Trei Ierarhi, ctitorită de către Vasile Lupu în 1639. Lucrările de restaurare a bisericii Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi au început în 1882, iar acestea au durat până în 1904. A doua sfințire a lăcașului de cult a avut loc pe 3 Octombrie în prezența familiei regale. Momentul serviciului divin, care a avut loc în afara Bisericii Trei Ierarhi, a rămas în memoria colectivă și în istoria țării, ca singurul moment în care regele Carol I și întreaga familie regală au îngenunchiat în fața unei mulțimi.

În ziua de 4 Octombrie a fost organizată o procesiune publică cu ocazia împlinarii a 100 de ani de la înființare Seminarul Veniamin Costache. Veniamin Costache a fost un reformat și un vizionar, una din personalități marcante ale începutul de XIX-lea, care a avut o contribuție însemnată în ceea a reprezentat cultura și educația în regiunea Moldovei. Acesta devine Mitropolit al Moldovei și Sucevei în 1803, o poziție care îi permite să se implice și mai mult în îmbunătățirea sistemului educațional: pune bazele unei tipografii, realizează traduceri și tipărituri însemnate, obține sprijinul domnitorului în vederea înfințării mai multor școli românești în regiunea Moldovei. Cea mai însemnată realizare a sa are loc undeva în 1803/4 când pune bazele primei școli de grad gimnazial în limba română, destinată pregătirii viitorilor preoți și diaconi români, care a lua ființă în cadrul Mănăstirii de la Socola. Ca o recunoaștere a efortului depus de mitropolit în vederea înfințării acest școli, aceasta a primit în 1840 numele de Seminarul Veniamin Costache. Convoiul a pornit de la Catedrala Mitropolitană din Iași în fruntea căruia s-a aflat regele Carol I alătrui de înalți prelați, care erau urmarți de principele moștenitor Ferdinand și prințul Carol, dar și de alte personalități politice ale vremii. Convoiul s-a îndreptat spre Seminarul Veniamin Costache unde a avut loc un serviciu religios.

Au avut loc și vizite separate ale membrilor familiei regale, astfel regina Elisabeta împreună cu principesa Maria au vizitat Școala de Arte Frumoase, Conservatorul de muzică, Școala de Fete, unde au participat la o reuniune a Femeilor Românce. Regele împreună cu principele moștenitor Ferdinand și prințul Carol au făcut vizite la Eforia Spitalelor, la Spitalul Sf. Spiridon, la Universitatea din Iași, la Școala Normală Vasile Lupu și la Spitalul Militar. Regele a trecut în revistă Regimentul XIII Ștefan cel Mare, Regimentul VII Călărași și Escadronul de Jandarmi.

Regele a făcut o vizită specială Școalii Primare de Băieți Carol I. Școala de băieți din cartierul Păcurar a fost una dintre primele școli primarea românești înființate undeva spre sfârșitul primei jumătăți a secolului al XIX-lea în capitala Moldovei. Clădirile în care elevii ieșeni învățau în secolul al XIX-lea erau improprii unei astfel de activități, dat fiind fapul că primele școlile au fost amenajate în locuințe obișnuite, care se aflau într-o stare de degradare continuă. Reglementări privind așezăminte de educație au început să apară abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea, când s-a luat hotărârea construirii unor clădiri adecvate desfășurării activităților educaționale în orașul Iași.

Serbările de la Iași au durat 5 zile. La plecare, regele Carol a primit drept cadou, din partea primarului Iașului, Constantin B. Pennescu „Oraşul Iaşi – odinioară şi azi” realizată de către N. A. Bogdan în numai 4 luni, din inițiativa primarului ieșean.