Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Constantin Cantacuzino, diplomă de ridicare în rang, 20 august 1849

LOT : 030

Constantin Cantacuzino, diplomă de ridicare în rang, 20 august 1849

Preţ de pornire 200,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă300 - 600 €
Dimensiuni40,5 x 52,5; 52,5 x 65 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu600 €

Brand: Licitatia 43
Detalii

Diplomă emisă de cancelaria domnească a Țării Românești la 20 august 1849, prin care Barbu Dimitrie Știrbei îl înalță în rangul de mare vornic pe fostul Logofăt al Dreptății, Constantin Cantacuzino. Textul este redactat cu tuș negru, pe pergament, cu caractere chirilice de tranziție; sunt prezente detalii heraldice, devize și ornamente anturante. Titulatura domnească este redată cu cerneală de aur, idem numele logofătului. Lipsesc iscălitura olografă și pecetea domnitorului, precum și semnăturile secretarului de stat și șefului secției secretariatului, conform cutumei. Lipsește numărul de înregistrare în condica secretariatului. Actul reprezintă o copie, în stare foarte bună de conservare. 

Constantin Cantacuzino (1793-1877), dintr-o străveche familie boierească, a fost fiul lui Iordache Cantacuzino și-al Mariei Pârșcoveanu. A îndeplinit funcția de Secretar al Statului în timpul lui Alexandru Ghica (1837-1842), cea de caimacam al Țării Românești, din septembrie 1848 până în iunie 1849, până la numirea lui Barbu Știrbei, fiind apoi numit de Poartă guvernator, după plecarea armatelor rusești în 1854, până la revenirea în scaun a lui Știrbei.  

Diploma vine înrămată într-o ramă contemporană.