Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Constantin Costache Andrieșu, diplomă de ridicare în grad, 1856

LOT : 022

Constantin Costache Andrieșu, diplomă de ridicare în grad, 1856

Preţ de pornire 200,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă300 - 600 €
Dimensiuni28,5 x 43,5; 41 x 56 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu300 €

Brand: Licitatia 43
Detalii

Diplomă emisă la 7 iunie 1856 de cancelaria voievodului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (Grigore Ghica al V-lea, d. 1849-1853, 1854-56), prin care pitarul C(onstantin/Costache) Andrieșu este ridicat în rangul de sluger (“sulger”) și înregistrat de către Secretarul de stat, la porunca domnească, în Cartea Rangurilor, spre a fi obștește cunoscut și onorat dupre cuviință. Actul (original) a fost emis în cel de-al 7-lea an al domniei lui Grigorie Alexandru Ghica. Text redactat pe hârtie, cu caractere chirilice de tranziție de corpuri diferite și cu mai multe tipuri de majuscule caligrafice; ancadrament din patru linii (cea exterioară îngroșată), cu elemente decorative fitomorfe și menționarea tipografiei și a proprietarilor ei în dreapta, sub latura exterioară a chenarului. Actul a fost imprimat cu cerneală neagră și cuprinde segmente prevăzute pentru completarea de mână a informației. Numele domnitorului apare în interiorul unui cartuș fitomorf foarte stilizat, surmontat de particula noi și însemnele heraldice ale Principatului Moldovei. Inițiala ce deschide textul este înflorată. Semnătura olografă a voievodului, în stânga; alături, central, în registrul inferior al actului, sigiliul domnesc aplicat în cerneală roșie, cu scutul timbrat de coroană, însemnele puterii și drapele; în exergă: Noi, Grigorie Alecsandru Ghica cu mila lui Dumnezeu Domn Ț(ării) Moldovei. În registrul lateral drept, semnăturile olografe ale secretarului de stat (indescifrabile) și ale responsabililor secției I a secretariatului (Anastase Fotino și Ioan Anghelichi, spătar). Numărul actului cu care a fost trecut în condică apare într-un cartuș oval cu elemente decorative.

Diploma vine înrămată într-o ramă contemporană din lemn.