Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Costache Petrescu, diplomă de ridicare în grad de paharnic, 30 august 1837

LOT : 027

Costache Petrescu, diplomă de ridicare în grad de paharnic, 30 august 1837

Preţ de pornire 300,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă450 - 900 €
Dimensiuni42 x 55; 52 x 65 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu600 €

Brand: Licitatia 43
Detalii

Diplomă emisă la 30 august 1837, de cancelaria domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica - primul domnitor regulamentar al Țării Românești (1834-1842) și caimacam (1856-1858), prin care fostul sluger Costache Petrescu este înălțat la rangul de paharnic în conformitate cu articolul VI din legiuirea rangurilor; conform hotărârii domnești, în calitatea dobândită a fost trecut în Arhondologia Țării Românești. Actul este imprimat cu tuș negru, pe hârtie manuală, cu caractere chirilice cursive, în maniera caligrafică a acestui tip de acte (cu detalii caligrafice impozante și ornamente stilizate pentru prima parte a titulaturii domnești); textul este încadrat de simboluri heraldice și devize, cu stema princiară dedesubtul semnăturii olografe a voievodului. Numele noului paharnic și demnitatea respectivă sunt imprimate cu majuscule cursive în relief. În partea stângă a documentului se păstrează pecetea (în ceară) în interiorul unui fragment de pergament sub formă de plic. Actul poartă semnătura olografă a Secretarului statului, Constantin Cantacuzino (registrul inferior, în dreapta); în partea opusă, sub ultima reprezentare heraldică a districtelor regionale, mențiunea trecerii actului în condica secretariatului, la nr. 41 și semnătura șefului secției, pitarul David Popescu.

Constantin Cantacuzino (1793-1877), dintr-o străveche familie boierească, a fost fiul lui Iordache Cantacuzino și al Mariei Pârșcoveanu. A îndeplinit funcția de Secretar al Statului în timpul lui Alexandru Ghica (1837-1842), cea de caimacam al Țării Românești, din septembrie 1848 până în iunie 1849, până la numirea lui Barbu Știrbei, fiind apoi numit de Poartă guvernator după plecarea armatelor rusești în 1854, până la revenirea în scaun a lui Știrbei.

Documentul vine înrămat într-o ramă contemporană din lemn.