Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Document original, cu ștampila Divanului apelativ al Principatului Moldovei, a Divanului Țării de Sus și ștampila Consulatului imperial rus al Moldovei, 19 aprilie 1841

LOT : 159

Document original, cu ștampila Divanului apelativ al Principatului Moldovei, a Divanului Țării de Sus și ștampila Consulatului imperial rus al Moldovei, 19 aprilie 1841

Preţ de pornire 200,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă300 - 600 €
Dimensiuni36 x 22,5 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu200 €

Brand: Licitatia 43
Detalii

Document original din 1841 aprilie 19, întocmit la Iași, autentificat de Divanul apelativ al Principatului Moldovei printr-o notă, iscălituri și o ștampilă cu anul 1834, a Divanului Țării de Sus, cum și de Consulatul imperial rus al Moldovei prin nota în rusește și ștampilă. Lateral stânga (recto) se observă urma unui sigiliu aplicat în ceară roșie. În acest document este explicat statutul glotneilor sau vornicilor de poartă, a căror slujbă consta în hotărnicirea moșiilor, fiind rânduiți la aceste îndatoriri prin porunci domnești. Vornicia de poartă se încredința doar persoanelor cu bune și cinstite, moralnicești purtări și după obiceiul țării, ce slujea ca o lege, ca semn distinctiv, vornicii aveau dreptul de-a purta barbă; li se încredința de ocârmuire și purtarea de bastoane și se întâmpla să fie chemați și la Divanul țării spre deslușire în pricini de hotare. În această slujbă primeau și clasnice cinuri de la șătrari în sus, și chiar dacă unii dintre ei nu primeau cinuri, ei nu pierdeau dreptul dobândit cu purtarea clasnicei sale îndatoriri iar fiii lor erau considerați fii de boieri. Actul poartă semnătura lui Veniamin Mitropolit al Moldaviei urmată de semnăturile boierilor veliți. Dedesubt: Divanul apelativ a(l) Țării de Sus din Prințipatul Moldavviei / Pentru că mărturia aceasta iaste cu adevărata iscălitură și pecete a înalt preosfințitului Mitropolit al acestui prințiapat, Veniamin, a Dumilorsali Boerilor Dimitrie Sturza logofăt, Costachi Canta logofăt și cavaler, Conachi Conachi logofăt și cavaler, Alexandru Ghica logofăt și cavaler, Iordachi Ghica vist(i)ernic, Alecu Sturza vist(i)ernic, Iordachi Balș vornic, Vasilie Beldiman vornic, Manolachi Radul postelnic, Vasilie Veisan postelnic și Dimitrie Bran postelnic, / verso: să adeverește cu iscăliturile majoritalii și pecete(a) divanului după cerire(a) făcută de dumnealui cluceriul Dimitrie Meleghi [fiul vornicului de poartă] prin jaloba înreghistrată sub no.... Semnează vornicii Panait, Dimitrie Cantacuzino, spătarul Jora, directoriul Stanciul, și șeful secției Ioan Scorpan, serdarul (în stânga, sub pecete (ștampila ovală a Divanului), sub nr. secției și cel de registru, anul 1841 noemvri 25 zile / orașul Eși). Urmează nota consulatului.