Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Floarea Cuvintelor sau Antologhionul, 1766

LOT : 031

Floarea Cuvintelor sau Antologhionul, 1766

Preţ de pornire 700,00 €
LicitatieLicitația Artă sacră și carte veche
Valoare estimativă1000 - 2000 €
Dimensiuni31 x 22 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 46
Detalii

FLOAREA CUVINTELOR sau ANTOLOGHIONUL carte tipărită la Bucureşti în anul 1766. Exemplar provenit din Transilvania.

[BRV IV (134), p. 80-82]

Este una din cele mai voluminoase şi, totodată, mai importante cărți româneşti tipărite în secolul al XVIII-lea în capitala Valahiei. Scrierea cuprinde textele de bază ale Mineiului, cu rânduiala praznicelor și a prăznuirii sfinților de peste an.

S-a tipărit în timpul domniei lui Scarlat Grigore Ghica, cu binecuvântarea Mitropolitului Grigorie, în Tipografia Mitropoliei din Bucureşti, prin strădania tipografului Iordache Stoicovici. Titlul cărții îl încadrează o gravură cu chipuri sfinte. Pe verso-ul foii de titlu se află altă gravură, cu stemele unite ale Moldovei şi Valahiei, însoțite de versuri. Pe a doua filă de la început este imprimată icoana Pantocratorului, placă realizată în anul 1678 de renumitul gravor Ivan Bacov.

Textul propriu-zis, imprimat cu negru şi roşu, este dispus pe două coloane. Înainte de încheierea tipăririi textului, pe f. 540, tipograful Stoicovici a imprimat Cuvântul către cititori. În legătură cu descrierea bibliografică şi paginația acestei cărți vechi trebuie precizate următoarele: 

Această tipăritură a fost descrisă bibliografic o singură dată, în anul 1944, în BRV IV (la p. 80), cum că are (2)+ 546 file, indicându-se cifra de pe foaia imprimată ultimă. Descrierea a fost dată de bibliologul D. Simonescu după o fişă întocmită de N. Cartojan. Verificarea atentă a succesiunii numerotării filelor indică următoarele greşeli de numerotare: 51 nr. greșit 50, 80 nr. gr. 79, 92 n. gr. 90, 163 nr. gr. 164, 180 se repetă, 235 nr. gr. 234, 258 nr. gr. 260, 265 nr. gr. 266, 266 nt. gr. 66, 322 nr. gr. 325, 329 nr. gr. 339, 340 nr. gr. 335, 343 nr. gr. 340, 369 nr. gr. 367, apoi de la 369 (nr. gr. 367) sare la 368, 366, 372-403, sare la 405-415, 416 nr. gr. 412, 417-428, sare la 432, 430-467, 468 nr. gr. 466, 469-493, 494 nr. gr. 491, 495-538, 539 nr. gr. 534. Menționăm ca succesiunea textului pe pagini este continuă, fără întreruperi, aşadar tipăritura este completă. Pe baza celor prezentate mai sus, conchidem că volumul complet are (2)+ 542 file fapt ce trebuie avut în vedere la o nouă descriere în BRV.

Exemplarul alăturat este incomplet, având (2) + 513 file, lipsind 29 file. Paginația, verificată în amănunt, relevă faptul că, în prezent, exemplarul păstrează: f. (1)-(2), 1, 7-15, următoarea filă nenumerotată, 16, 20-81, 84-180, nr.180 se repetă, 181 252, 255-287, 289-304, 307-372, 375-384, 387-399, 401-403, 405-428, 430-513, 516-527, 530, 531, 533-543, 545.

Legatura cărții este din tăblii învelite în piele de culoare maro; păstrează ambele coperte vechi, ornate cu chenar și motive geometrice, iar în câmpul central al primei coperte cu un medalion rombic cu scena Rastignirea Domnului. Cotorul şi cele doua cheutori sunt de data recenta.

În prezent, exemplarul nu mai păstrează vreo însemnare de interes documentar; nu

excludem posibilitatea ca, asemenea notații, să se fi aflat pe filele liminare de la început şi sfârşit ori pe forzat.

Potrivit unei succinte prezentări sau comunicari de interes științific, alăturată în timpul din urmă cărții, exemplarul ar fi fost donat, în anul 1966, muzeului comunal din Monor (Bistrita-Nasaud) de către un locuitor al satului învecinat Gledin. Din această colecție cartea pare să fi ajuns în păstrarea vremelnică a profesorului universitar şi scriitorului Teodor Tanco, originar din Monor, locuitor în Cluj-Napoca, fondatorul actualului Muzeu literar „Teodor Tanco” din Monor, iar de la acesta într-un anticariat din Cluj-Napoca.

Starea de păstrare a cărți este bună, exemplarul fiind restaurat. Fiind o carte destul de rară, tiparitura este de interes patrimonial.

Referințe bibliografice:

Bibliografia Românească Veche, IV (134), p. 80-82.

Teodor Tanco, Antologhionul tipărit la București în anul 1765, comunicare prezentată la Salonul național de Literatură „Rotonda Plopilor Aprinși”, în anul 2011, la Cluj Napoca (text alăturat exemplarului cărții).