Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Georges Weber, Histoire Universelle. Histoire Ancienne, 1868- 1870, 3 volume din biblioteca lui Mihai Eminescu, cu ex-librisul semnătură al lui Matei Eminescu

LOT : 128

Georges Weber, Histoire Universelle. Histoire Ancienne, 1868- 1870, 3 volume din biblioteca lui Mihai Eminescu, cu ex-librisul semnătură al lui Matei Eminescu

Preţ de pornire 6.000,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă10000 - 20000 €
Dimensiuni17,7 x 12 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 43
Detalii

Georges Weber, Histoire Universelle, Paris, Librairie Internationale, 3 volume din biblioteca lui Mihai Eminescu.

Volumele apar în oferta de donație a lui Matei Eminescu, către Fundația Carol 1, din 1895, donație în care se specifică clar că aceste volume provin de la Mihai Eminescu. Pe considerentul că fundația avea deja în bibliotecă parte din cele 37 de titluri insumând 142 de volume, alge doar 16 titluri cu 52 de volume, volume ce au ars în incendiul provocat în perioada revoluției din 1989, de la Biblioteca Universitară din Piața Palatului.

Lista completă ce cuprinde intreg fondul Eminescu o puteți cerceta in volumul ”Lada cu manuscrisele și cărțile lui Mihai Eminescu”, publicată de Academicianul Constantin Barbu, la Craiova de editura Contrafort.

Sunt singurele volume certe, ce au aparținut lui Mihai Eminescu si se află în colectii particulare.  

Fiecare volum poartă ex-librisul semnătură al lui Matei Eminescu - Ex libris meis / M. Eminowitz, provenind din biblioteca lui Mihai Eminescu.

Vol. 1, Histoire Ancienne, Les peuples orientaux, 1868. XLIII, 194 p. Complet, foarte bine conservat. Nr. 1 din serie.

Vol. 2, Histoire Grecque, 1868, 309 p. Complet, foarte bine conservat. Nr. 2 din serie.

Vol. 3, Histoire Romaine, 1870, 370 p. Complet, foarte bine conservat. Nr. 3 din serie. 

Toate volumele posedă același tip de legătură, realizată în atelierul meșterului (Buchbinder) H. Rosenfeld din Brăila, a cărui ștampilă cu cerneală violet a fost aplicată pe câteva dintre aceste exemplare în interiorul primei coperți (altfel spus, pe foaia fixă a forzațului anterior);  toate sunt legate individual, ca unități distincte, comparativ cu alte specimene aflate în colecții străine, grupate în coligatură “tematică”. În cazul nostru învelitoarea coperților se compune din piele aplicată pe carton presat și hârtie lucioasă, marmorată, în tonuri de maro (bej, sepia, maro brun), deci o semilegătură. Zona șanțului de articulație și cotorul au nuanțe ușor diferite, ale învelitorii. Cotorul prezintă 4 nervuri profilate, delimitate la bază prin borduri liniare presate în adâncime, și decorate la rece cu un model geometric; capetele cotorului sunt marcate prin linii duble. Între capul superior și prima nervură este imprimat numele autorului G. Weber; între nervurile 1 și 2, titlul lucrării – Histoire universelle. Între nervurile inferioare sunt imprimate numerele volumelor conform structurii tematice (respectând cronologia istorică). Șniturile, care încă păstrează urmele unui model marmorat, sunt vopsite în nuanța café au lait; capitalband-urile au același cromatism. Forzațurile sunt duble, bleu, cu o tentă verzuie palidizată. Starea de conservare a legăturii se menține unitară, în pofida unor deteriorări care necesită, în timp util, efectuarea unor intervenții de specialitate. Ștampila legătorului Rosenfeld, de formă arcuită, cu un mic ornament stilizat sub cuvântul Braila, apare pe fiecare dintre tomuri, în locul indicat mai sus, mai puțin pe cele de istorie a Evului Mediu.

Istoriei universale de G. Weber, în limba franceză, în forma ei originală o lucrare foarte amplă (15 volume), cu dese reeditări de-a lungul timpului, provin din biblioteca lui Mihai Eminescu, mai precis, dintr-un lot de 37 de titluri însumând 142 de volume (unități bibliografice), pe care fratele poetului, Matei Eminescu, le-a oferit cu titlu de donație, Fundației Universitare. Fundația a oprit 52 de volume corespunzând unui număr de 16 titluri. Toate detaliile referitoare la traseul – în mare parte reconstituit – al cărților deținute de poet, se află în Lada cu manuscrisele și cărțile lui Eminescu, Ed. Contrafort, Craiova, 2012. La p. 12, Histoire universelle deschide lista de titluri reintegrate lotului inițial. Tomurile respective poartă un însemn de proprietate manuscris – Ex libris meis / M. Eminowitz, al cărui duct l-ar indica drept autor pe singurul frate al lui Mihai Eminescu care i-a supraviețuit poetului, Matei. Cercetarea mărturiilor fotografice și documentare existente confirmă acest fapt din mai multe direcții și ne determină să atribuim însemnarea acestui membru al familiei Eminovici/Eminescu, în a cărui posesie au rămas (nu știm exact, deocamdată, câte din) cărțile returnate de bibliotecarii Fundației; desigur, până la proba contrarie.

George Weber (n. 1808 – m. 1888) a fost profesor de istorie (și director) al Bürgerschule, în Heidelberg. Printre cele mai importante și cunoscute contribuții ale sale, aparte de Istoria universală,  se numără o panoramă a istoriei omenirii începând cu “crearea lumii” (tradusă în limba engleză) și o istorie a poporului evreu care surprinde apariția primelor comunități creștine.

În ce privește Istoria universală, titlul original în limba germană este:

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen für die gebildeten Stände bearb. von Georg Weber... Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1857-1890. 15 vol. in 8° - reeditată parțial la aceeași editură.

Titlul versiunii în limba franceză, în forma redată de Catalogul Bibliotecii Naționale a Franței este: Histoire universelle par le Dr. Georges Weber ... ; traduite de l'allemand sur la 9e édition par Jules Guillaume ... Paris : A. Bohné : A. Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1861-1868. Este unicul interval “oficial”, al seriei. Analizând informațiile diverse, disponibile în mediul online (repertorii bibliografice, anticariate), conchidem că ordinea cronologică a publicării nu reflectă succesiunea epocilor sau topica internă a perioadelor istorice tratate – în cazul publicării întregii serii - iar situația este complicată de faptul că părți ale lucrării au apărut și de sine stătător, la date diferite. Existența mai multor tiraje (unele, selective) fac ca descrierile să comporte, inevitabil, discrepanțe în cronologia edițiilor. De pildă, volumele de față, reprezentând întreaga arie tematică a Istoriei lui Weber, aparțin cu certitudine intervalului 1864-1870. Pe foile de titlu ale acestor specimene din colecția Eminescu apare, constant, mențiunea : seule édition autorisée (informația lipsește, de pildă, din descrierea lotului catalogat de BNF, conform Worldcat, apărut între 1861 și 1868, v. supra) iar în partea de impressum – Paris / Librairie Internationalle / A. Lacroix, Verboeckhoven et C(ompagn)ie, Éditeurs (passim : à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne). Numele A. Bohné nu se regăsește aici printre responsabilii cu munca de editare (comparativ cu ce apare în vedeta sursei consultate).

Fiecare volum al lotului deținut de familia lui Matei Eminescu conține informația conform căreia exemplarele au fost tipărite la Bruxelles de către aceeași firmă de editori și tipografi specificată pe paginile de titlu.

Așadar, este vorba de (în ordinea epocilor istorice) :

I. Histoire ancienne. Les peuples orientaux (Les premiers hommes. Races humaines, souches de langage et manière de vivre,... Religion et formes de cult du paganisme,... (les) Indous, (les) Babyloniens et Assyriens, (les) Égyptiens et Éthiopiens, Le Peuple d’Israel etc.) – 1868 ;II. Histoire Grecque (L’Hellénie et ses habitants,... Macedoine et Grèce,... Asie et Égypte sous les Séleucides) - 1868 ; III. Histoire Romaine... - 1870 ; IV-V. Histoire du Moyen-âge - 1864-1865 (2 tomuri: T. 1. L’Église chretienne des premiers siècles… (à) la deuxième croisade ; T. 2. Frédéric Ier Barberousse..., Les Turcs ottomanes) ; VI-IX. Histoire moderne, 4 tomuri : T. 1. La Renaissance et la Réforme... - 1865 ; T. 2. De Louis XIV... (à) Frédéric II... - 1866 ; T. 3. La Révolution. L'Empire français... - 1867 ; T. 4. Dissolution de l'Empire... - 1868.

Particularități de ediție: format in octavo (18 x 12 cm.); oglinda textului este de 30-32 de rânduri (14 x 8 cm.). Tiparul este negru, realizat cu mai multe corpuri de literă de rând și majusculă, signatura - cu cifre arabe și romane pe prima și a treia filă a fiecărui caiet; colontitluri; nu prezintă custos și note de subsol. Foile de titlu fals și cele de titlu propriu-zis sunt incluse în paginație (numerotarea începe cu p. 6). Foile de sfârșit ce conțin tablele de materii sunt nepaginate.

Ex libris-ul specificat anterior este scris caligrafic, cu cerneală neagră, în manieră germanizantă, pe marginile superioare ale foilor de titlul fals, din: volumul de istorie a Greciei, cel de istorie romană, volumul de istorie a popoarelor orientale, primul volum al istoriei Evului Mediu și cele patru tomuri ce alcătuiesc istoria modernă. Are o formă aspectuoasă, perfect lizibilă.

În concluzie, exemplarele în discuție – prețioase prin “istoria” lor - ne parvin în serie completă, cu detalii particulare ce le plasează în categoria bunurilor bibliofile cu o identitate clară și valoroasă, fapt ce impune fără întârziere includerea lor în patrimoniul cultural național, nu în ultimul rând ca parte integrantă a proiectului vizând o “biblioteca rediviva” eminesciană.