Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Guvernul Ion Ghica și guvernul Lascăr Catargiu, patru fotografii de epocă, 1866

LOT : 065

Guvernul Ion Ghica și guvernul Lascăr Catargiu, patru fotografii de epocă, 1866

Preţ de pornire 500,00 €
Brand: Licitatia 23
Detalii

Trei fotografii de epocă ce îi înfățișează membrii guvernului Ion Ghica, instituit în 11 Februarie 1866 și o fotografie a guvernului Lascăr Catargiu, instituit în 10 Mai 1866. Cele patru fotografii, deși format mic, sunt contituite pe un tipar arbore, fiind colaje cu portretele membrilor guvernului.

Fotografia ce surprinde guvernul Lascăr Catargiu îl are în centru pe domnitorul Carol I; în jurul portretului acestuia, fiind membrii guvernului Lascăr Catargiu, Petre Mavrogheni, C. A. Rosetti, Dimitrie A. Sturdza, Ioan Gr. Ghica, Ioan C. Cantacuzino, Ion C. Brătianu.

Cea de-a doua fotografie cuprinde portretele a 10 membri ai guvernului Ion Ghica și ai Locotenenței Domnești instituite la 11 Februarie 1866, după abdicarea forțată a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Membrii înfășați în acest grupaj sunt Dimitrie Ghica, Ion Ghica, Petre Mavrogheni, Ioan Cantacuzino, General Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu, Colonel Nicolae Haralambie, Maior Dimitrie Lecca, C. A. Rosetti, Dimitrie Sturdza.

Cea de-a treia fotografie cuprinde portretele ofițerilor care au participat la lovitura de stat din 11 Februarie care s-a soldat cu abdicarea forțată a lui Cuza, respectiv Costiescu, Pilat, Handoka, Manolescu, Malinezcu, Berindei, Gheorgiu, Lipoianu; în centrul grupului se află Dimitrie Lecca, unul dintre principalii complotiști. Toți acești militari au fost avansați în grad în perioada Locotenenței Domnești.

Cea de-a patra fotografie cuprinde portretele a patru dintre cei mai importanți complotiști în cazul loviturii de stat din 11 Februarie 1866, respectiv Dimitrie Lecca, Pilat, Costiescu și Lipoianu.