Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Ispisoc de la 2 iulie 1723

LOT : 157

Ispisoc de la 2 iulie 1723

Preţ de pornire 150,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă250 - 450 €
Dimensiuni30,5 x 19; 17,8 x 19 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu400 €

Brand: Licitatia 43
Detalii

Ispisoc de la 1723 iulie 2, în care Mihai Racoviță vvd face știre că înaintea sa au părut față boierul Meleghi vel clucer, strănepot al armașului Lungul cu un oarecare Constantin. Pricina s-a iscat de la faptul că Dochița, țiganca roabă a armașului (ca fată în casă), a avut o fiică, Nazaria, care a trăit cu acest Constantin, căruia i-a născut șase copii: doi băieți și patru fete. Meleghi cere cu dreptate să ia partea de feciori ai țigăncii, ca robi ai săi. Constantin se jeluiește zicând că el a luat pe fămeea lui neștiind că Dochița era din neam de țigani, trăind mulți ani cu fiica acesteia și având acești copii, pe care deja i-a însurat și măritat (cu români moldoveni), ei ținând casă și plătind bir. Meleghi, la rândul său, prezintă un uric care adeverește cele istorisite mai sus și cere dreptul de-a stăpâni peste urmașii Dochiței. Domnul, socotind că din neștiință s-a însoțit Constantin cu fata Dochiței și că mare tulburare s-ar isca în această familie dacă s-ar ști tot adevărul, a hotărât ca clucerului să nu i se dea drept de stăpânire asupra lor; ci, împreună cu tot Sfatul au hotărât să se răscumpere din robie, astfel: cei doi feciori să dea câte 5 lei și cei patru gineri câte 3 lei de om și Constantin restul, până la 30 de lei și cu acești 30 de lei să fie oameni slobozi, și să n-aibă Meleghi a-i mai învălui, să-i tragă la vecinătate (șerbie, robie). Și luând Meleghi acești bani, pâra să nu se mai pârască; iar de Constantin s-ar abate cu alt meșterșug să mai scornească gâlceavă în privința dreptei judecăți, să nu i se țină în seamă, căci singur el n-a putut tăgădui că femeia lui se trage din acea țigancă a Lungului armașului. U Ias’, l(e)t 7231 iuli 2. Sigiliul voievodal în chinovar, și dedesubtul acestuia,cu grafie de epocă: Veliți(lor) boleri vă Divan (probabil scrisul lui Racoviță). În dreapta jos, iscălitura lui Vasile Niagul uricar. Sub sigiliu și adresă, o notă: Domnescul Divan a(l) prințipatului Moldavviei / După mijlocirea Consulatului imperii Ros(s)ii, cercetându-să de acest domnescu divan acest ispisoc a dumnealui Mihai Racoviță vvd, s-au cunoscut a fi un ucaz puternicu, dispre care divanul încredințează cu iscăliturile cuvenite și punerea peceții postului său. Orașul Eși, Anul 1851 luna iunii 15 zile. Prezident Sc. Crupenschi vornic și alții care semnează și pe documentul din 28 mai 1801, autentificat în 1851 (inclusiv șeful secției). Transversal, marginea din dreapta: s-au trecut în condică, no. 1520.