Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Legiuirea Caragea, 1818

LOT : 041

Legiuirea Caragea, 1818

Preţ de pornire 700,00 €
Brand: Licitatia 25
Detalii

Legiuire a prea înălţatului şi prea Pravoslavnicului Domn şi Oblăduitori a toată Ungrovlahia Ioan Gheorghie Caragea. Cu toată cheltuiala Dumnealor Constantin Caracaş, doctor, şi dumnealui Răducanul Clinceanul biv vel stolnic şi dumnealui Dumitrache Topliceanul biv vel sluger, Bucureşti: Tipărită în privileghiata Tipografia Domnului Mavrogheni, 1818, 140 p.

Legiuirea Caragea este primul cod de legi al Țării Românești fiind promulgat în anul 1818 pe vremea domniei domnitorului fanariot Ioan Gheorghe Caragea (1812-1818). Prin acesta se stabileau noi taxe feudale pentru țărani, iar femeile erau excluse din viața politică.

Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele.