Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Ilie Mușceleanu, diplomă de ridicare în grad de pitar, 1 ianuarie 1841

LOT : 024

Ilie Mușceleanu, diplomă de ridicare în grad de pitar, 1 ianuarie 1841

Preţ de pornire 200,00 €
LicitatieRomânia între Principate și Regat partea 1
Valoare estimativă300 - 600 €
Dimensiuni41,5 x 52,5; 51,5 x 65 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu300 €

Brand: Licitatia 43
Detalii

Diplomă emisă la 1 ianuarie 1841, de cancelaria domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica - primul domnitor regulamentar al Țării Românești (1834-1842) și caimacam (1856-1858), prin care boierul Ilie Mușceleanu, grație slujbelor săvârșite primește, potrivit Articolului VI din Legiuirea rangurilor, demnitatea de Pitar, care rang s-a trecut și în Arhondologie. Actul este imprimat cu tuș negru, pe pergament, cu caractere chirilice cursive, având segmente rezervate completării de mână, a textului, cu detalii caligrafice impozante și ornamente stilizate pentru prima parte a titulaturii domnești; textul este încadrat de simboluri heraldice și devize, cu stema princiară sub semnătura olografă a domnului. Lipsește pecetea în ceară. În registrul lateral drept, semnătura secretarului Statului, Constantin Cantacuzino, iar în partea opusă, obișnuita mențiune a numărului de inventar cu care diploma a fost trecută în condica Secretariatului, cu semnătura șefului Secției, C. Petre, dedesubt.

Diploma vine înrămată într-o ramă contemporană din lemn.

Constantin Cantacuzino (1793-1877), dintr-o străveche familie boierească, a fost fiul lui Iordache Cantacuzino și-al Mariei Pârșcoveanu. A îndeplinit funcția de Secretar al Statului în timpul lui Alexandru Ghica (1837-1842), cea de caimacam al Țării Românești, din septembrie 1848 până în iunie 1849, până la numirea lui Barbu Știrbei, fiind apoi numit de Poartă guvernator, după plecarea armatelor rusești în 1854, până la revenirea în scaun a lui Știrbei.