Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

M. Kogălniceanu, Letopisețul Țării Moldovei, 1852, Tomul II, cu semnătura de tiraj a lui Mihail Kogălniceanu

LOT : 046

M. Kogălniceanu, Letopisețul Țării Moldovei, 1852, Tomul II, cu semnătura de tiraj a lui Mihail Kogălniceanu

Preţ de pornire 300,00 €
Brand: Licitatia 25
Detalii

M. Kogălniceanu, Letopisețul Țării Moldovei, Tom. II, Letopiseţul Logofătului Neculai Costin (1662-1711). Domniea adoua a lui Neculai Mavrocordat VV, de Acsinti Uricarul (1711-1716). Letopiseţul Vornicului Ioan Neculce (1662-1743), Iaşi, La Kantora Foaiei Săteşti, 1845, 468 p.

Volumul poartă semnătura de tiraj olografă a lui Mihial Kogălniceanu, fiind numerotat 114.

Legătură de epocă integral din piele.