Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Mărturie privind învoiala dintre Dimitrie Meleghi și Radu Bogdan, 23 aprilie 1802

LOT : 003

Mărturie privind învoiala dintre Dimitrie Meleghi și Radu Bogdan, 23 aprilie 1802

Preţ de pornire 150,00 €
LicitatieLicitația Artă sacră și carte veche
Valoare estimativă250 - 450 €
Dimensiuni34,5 x 24 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 46
Detalii

Mărturie privind învoiala dintre Dimitrie Meleghi vornicul de poartă și semnatarul actului, Radu Bogdan, asupra unor mori, construită, fiecare, pe partea celuilalt din moșia Cuhurești. Printr-o învoială mai veche (probabil cea detaliată, după multe tergiversări, în actul din iulie 1794), partea de sus a satului revenea lui Bogdan, iar cea de jos lui Meleghi; dar cum autorul și semnatarul mărturiei de față apucase a-și ridica în partea de jos o moară cu toate cele trebuincioase și cu iaz, Meleghi s-a angajat să ridice o moară asemănătoare în partea de sus, cea care i-a revenit lui Bogdan. Constatându-se însă, unele nepotriviri cu moara ridicată în partea de jos, diferențele urmează a se compensa prin sume de bani necesare unei case pentru morari, și un post, Bogdan dându-i la rândul său lui Meleghi o roată cu grindeiu și alte utilaje, fiindcă moara veche din partea de jos a moșiei, stăpânită acum de Meleghi era slăbănogită. Astfel învoindu-se, cei doi proprietari decid să înceteze orice motiv de judecată atât atunci, cât și în viitor, scriind fiecare și dând la mâna celuilalt mărturia cuvenită (scrisoare) și iscălind-o atât ei, cât și alte obrazi cinstiti poftite ca martori la învoială. 1802 aprile 23. Pe verso, adresa – Cinstiți(lor) și credincioși(lor) boerii domníi mele dumneavoastră ispravnici de ținutul Sorocii sănătate să să dé. / Vornic Dimitrache M(eleghi). Mai jos, transversal – s-au trecut la condică iar în partea opusă mențiunea marelui logofăt (procitah...). Sigiliu în ceară aplicat în centrul marginii inferioare pe lățime, după cutumă.

Mărturie privind învoiala dintre Dimitrie Meleghi și Radu Bogdan, 23 aprilie 1802