Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Biblion tou aprilliou menos (Mineiul lunii aprilie). Veneția, 1685

LOT : 024

Biblion tou aprilliou menos (Mineiul lunii aprilie). Veneția, 1685

Preţ de pornire 300,00 €
LicitatieLicitația Artă sacră și carte veche
Valoare estimativă450 - 900 €
Dimensiuni29 x 21 cm
Starea de conservareFoarte bună
Adjudecat cu500 €

Brand: Licitatia 46
Detalii

Biblion tou aprilliou menos periechon ten prepousan auto akolouthian. Para Nikolao to Glykei ton ex Ioanninon epimelos typothente, kai diorthothen. Enetiesin, etei apo tes Theogonias, 1685 (Con licenza dei superiori). 132 p. (66 f. cu signat. A2 – A4... H - H5: il., 4° (28 cm), 46 R (25 x 17 cm)

Titlul de intrare în materie:

Men Aprillios echon hemeras, 30, he hemera echei horas 13, kai he nyx horas 11. Eis ten 1 (proten) mneme tes hosias metros hemon Maria Aigyptias...

De această dată, Nikolaos Glykys nu doar a imprimat cartea, ci a și corectat-o, cu grijă – epimelos. Foarte probabil, reia Mineiul pe aprilie imprimat de Giovanni Pietro Pinelli, din 1638, corectat de Theophylact Tzanphournaris, inclusiv ornamentica (cadrul istoriat al foii de titlu a străbătut bună parte din istoria tipăriturilor venețiene cu conținut liturgic, vezi ediția 1643, a Typikonului, lot 165).

Ediție foarte rară, Legrand nu o menționează; reimprimată de Saros, în 1689.

Tipar negru și roșu, caractere grecești de mărimi (și tipuri) diferite. Paginația este cu cifre arabe și grecești (aranjată simetric, deasupra fiecărei coloane), foaia de titlu fiind inclusă în paginație. Denumirea lunii liturgice, în greacă și italiană, apare în josul coloanelor pe primele 4 file recto, ale caietelor, însoțind signatura alfanumerică (literele alfabetului latin și cifre arabe); custos. Spre deosebire de unele ediții mai vechi, aici apare colontitlul, cu majuscule “lapidare” – Men Aprillios, în două secvențe, deasupra coloanelor de text. Ornamentica de compoziție tipografică constă în frizele de capitol, fitomorfe.

Ornamentica xilogravată constă în primul rând, ansamblul architectural, al foii de titlu, în care tronează Hristos în centrul fațadei triunghiulare, anturat de cei patru evangheliști, ale căror siluete par să iasă din volutele ample ale viței-de-vie ce îmbracă portalul cu coloane duble. Panoul titlului cu prima secvență caligrafiată (Biblion), pare susținut de rezalitul cu marca tipografului în cartuș oval cu decorație renascentistă – albina flancată de inițialele N și G. La baza ansamblului, într-un cartuș alb, dreptunghiular, ornat simetric de fleuroane, deviza tuturor tipografilor venețieni de limbă greacă – Mimetai este tou Christou (cu roșu) – “Fiți urmași ai lui Hristos!”. Regăsim aceeași marcă reconfigurată din punct de vedere al ancadramentului “sculptat”, cu stucco-uri și putti, în partea superioară și harpii adosate, în partea de jos, la sfârșitul cărții, la p. 132: marca are aici, dimensiuni mai mari, cu simbolul apimorf extrem de detaliat și inițialele lui Nikolaos Glykys evidențiate prin alt corp de literă, în interiorul unui medalion cu ramă ușor bombată; personajele angelice sunt afrontate și stau pe console de care atârnă ciorchini. Deasupra medalionului – un cap de heruvim. Dedesubt, central, un trilob. 6 x 9 cm.

Mineiul lunii aprilie se deschide sub un frontispiciu pe trei laturi ce încadrează titlul de intrare în materie, un model similar, ca structură și prezențe iconografice, frontispiciilor din cărțile marca Pinelli: aici, medalioanele și ornamentația vegetală nu mai au contur pregnant, compoziția fiind mai aerisită, cu detalii clare; între medalioane sunt ansambluri cruciforme din cupe de crin sugerate, și foliaj bi- și trilobat; în jurul ansamblurilor sunt tulpini subțiri, arcuite, urmând tiparul sub formă de cruce, a ornamentelor. Personajele Deisis-ului din partea superioară a frontispiciului istoriat și sfinții din partea inferioară au gesturi și expresii consacrate prin tipologia lor, cu unica diferență față de reprezentările din tipăriturile mai vechi, grecești – în dreapta este figurat Sf. Gheorghe, nu Sf. Dimitrie (cf. Typikonul din 1643). Chenarul frontispiciului are latura exterioară îngroșată. 10 x 16 cm.

La sfârșitul Mineiului, sub formula de încheiere, o expunere a signaturii caietelor, cu menționarea faptului că toate caietele au câte patru file signate conform secvenței alfabetice de la A la H (cu corespondentele lor grecești reproduse dedesubt), mai puțin al 9-lea caiet, care are 5 foi signate ( - un pentadion, nu tetradion).

Exemplarul de față este complet, în stare bună de conservare, cu urme rezonabile ale vechimii și manipulării (patină vulgară, depozite de ceară, slăbirea cusăturilor, pete, foi lipite, colțuri uzate).

Legătura este de epocă, din piele pe carton, recondiționată – zona cotorului cu 3 nervuri profilate; copertele au chenare imprimate cu ruleta, la rece, formate din borduri fitomorfe cu model continuu, - spiralate, punctate cu muguri rotunzi, de tipul unor benzi, culminând, din loc în loc, cu fleuroane de margaretă, pe marginea interioară, și cu mănunchiuri ale tulpinilor ce compun elipse, pe marginea exterioară, și alternanță de grupuri de câte trei linii. Central, câte o cruce cu rozetă în mijloc, brațele din cupe și boboci, îmbucate (5 x 5 cm.). Forzațuri duble, din hârtie manuală, cu foile libere în transparența cărora se observă pontuzouri și același filigran cu blazon, în centrul căruia se observă un animal asemănător unei veverițe rampante, ținând vertical un sceptru; deasupra blazonului, un coif cu panaș, iar dedesubt două litere M alăturate, caligrafiate. Șniturile sunt ondulate, cu stropi negri.

Legătură bine conservată, în pofida urmelor de uzură și intervenții asupra învelitorii.