Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Petiție semnată de membrii Consiliului Orășenesc Pitești, 1863

LOT : 188

Petiție semnată de membrii Consiliului Orășenesc Pitești, 1863

Preţ de pornire 50,00 €
LicitatieLicitația Decoratii, Carti și Documente Partea 1
Valoare estimativă75 - 150 €
Dimensiuni34 x 21 cm
Starea de conservareFoarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Brand: Licitatia 47
Detalii

Petiție înaintată ministrului de interne al Principatelor Române, Nicolae Kretzulescu din partea membrilor Consiliului Orășenesc Pitești, privind renunțarea la decizia de permutate a domnului Iliad, care ocupa funcția de polițai al orașului Pitești. Cererea poartă, pe verso, transversal, multe semnături, unele cu chirilice, altele cu alfabet latin. Printre semnatari, aparte de reprezentanții municipalității, pe care îi regăsim mai jos, se numără starostele Alexandru Agache, preotul Ioan Penescu, un protopop, Gheorghe Iconomu, și mulți alții precum - Lazăr Rădescu, Ioan Chirov, Ioan Popovici, frații G(rigore sau Gheorghe) și C(onstantin) Protopopescu, T. Miloradovici, un Ioan Bretos, Moise Simonovici, Leibu Glanț, K. Poulios, Radu Istodor, F. Isac, un Apostol Pelinescu, alde Stoenescu, Costandinescu, Martinescu, Samoilescu, Simescu, Rădulescu, Niculescu, Tomescu, Grigorescu și un alt Penescu (grafiat cu doi de s); Ștefan Babeș, Anghel Marinovici, Barbu Stanciu, un A. Roller ș.a. În josul filei, verso, sub semnături, transversal, apre o notă a municipalității: Princip(atele) Unite Române, Sub semnăturile dintr-aceasta fiindu într-adevăru ale persoanelor sub scrise într-însa, dupe cererea ce au făcut prin hârtiea înregistrată la nr. 81 se legalizează și de Municipalitate. Membrii Cons(iliului) Or(ășenesc) Pitești. 1863 fevruar 16. N. 145. În dreapta, semnătura lui C. Coculescu, dedesubt, semnătura secretarului I. Conciu. În partea stângă, ștampila rotundă indigo, cu textul: Principatele - Unite / Municipalitatea/ oraș(ului) Pitești / 1862. În câmpul central, două scuturi cu însemnele heraldice ale Țării Românești și Moldovei timbrate de o coroană. Petiția este redactată cu tuș negru pe o filă velină, cu caractere de tranziție. 

 

„ Domnule Ministru

 

Aflăm că azi ați fi dispuși pentru permutarea de la noi a D(omnu)lui Iliiad, polițaiu(l)

orașului nostru, Pitești; Subsemnații orășeni, ca cei ce nu-i putem ascunde onoarea, caracteru(l), talentele și inparțialitatea în ecsersiciul (sic) foncțiunii Dumisale ca polițaiu al orașului nostru, a știut prin purtarea și activitatea sa să să deosibească mai mult și să atragă simbatiile(sic) orășanilor. Ne găsim datori să ne ecsprimăm mâhnirea pentru ne durarea numitului fon(c)ționar mai mult timp în sânul nostru, precum și dorința ce avem, adică de a mai dura; Luăm corajul la Domniia Voastră Domnule Ministru, rugându-vă ca român patriot ca daca posibilul este însoțit și de buna voință a Domniei Voastre, daca și D(omnul) Iliiad aceeași mulțemire a petrece cu noi și între noi, apoi atunci fiți bun onorat Domnule Ministru și lăsați pe D(omnul) Iliiad a mai dura între noi; Nu am fi avut corajul acesta Domnule Ministru de a vă propune o asemenea rugăciune, daca n-am fi mișcați de conduita acestui foncționar și daca n-am fi plini și încredințați de speranța ce o avem la Domniia Voastră;

Vă rugăm să priimiți și încredințarea preaosebiti(i) noastre stime, și respectul ce vă purtăm. Adăogăm a zice că acest foncționar prin energica (energia) sa cu care a desfășurat la datoria foncții a apărat orașul de pustiitorul (inint.) al focului și bântuiri de făcători de rele.

Domnului Ministru de Interne”